POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Kontakt z nami          Program

Polskie tradycje świąteczne

w najbliższym czasie ....

Niedziela 11 grudnia 18:15 - POLSKA WIGILIA

Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence (plan)

UWAGA - OSTATNIE DNI ZAPISÓW !!!
Informacje, rezerwacje : 04 42 20 68 30 / 04 42 20 62 80
mail : polonica@aixpolonica.net

więcej informacji

Wtorek 13 grudnia 2016 – Spotkanie z pisarzem Michałem Rusinkiem – sekretarzem Wisławy Szymborskiej (Nagroda Nobla w dziedzinie literatury)
20h30 – Le Bastidon, Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence
(plan)

Środa 14 grudnia 2016 – Pisarz Michał Rusinek w Szkole Polskiej.

Szkoła polska dla dzieci - Kursy polskiego dla dorosłych

Informacje

Odwiedźcie nas na Facebooku

 

Contactez-nous        Programme

Les traditions polonaises pour Noël

Bientôt ..

Dimanche 11 décembre 18h15 - SOIREE DE NOËL POLONAIS
Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence (plan)
ATTENTION - LES DERNIERS JOURS DES  INSCRIPTIONS !

Renseignements, réservations : 04 42 20 68 30 / 04 42 20 62 80
mail : polonica@aixpolonica.net

 plus d'informations

Mardi 13 décembre 2016 – Rencontre avec l'écrivain Michał Rusinek, secrétaire de Wisława Szymborska
Prix Nobel de Littérature (en polonais)
20h30 – Le Bastidon, Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence
(plan)

MercrediI 14 décembre 2016 – l'écrivain Michał Rusinek à l'Ecole Polonaise

Ecole polonaise pour les enfants - Cours de polonais pour les adultes

Renseignements

Venez nous voir sur Facebook !

Polecamy !

 Wystawa szopek krakowskich

1-31.12.2016

Mairie de Bagatelle  
125  Rue  Du Commandant Rolland - 13008 Marseille
informacje/informations

więcej o tej kolekcji

http://www.lescrechesdumonde.com/krakow-crches/

Nous recommandons !

Exposition des crèches de Cracovie

1-31.12.2016

Merostwo Bagatelle  
125  Rue  Du Commandant Rolland - 13008 Marseille

informacje/informations

Plus sur cette collection

http://www.lescrechesdumonde.com/krakow-crches/

 

Ostatnie wydarzenia - - Les derniers événements
Święcenie pokarmów
27.03.2016
Bénédiction de nourriture
Wieczorek Filmowy "Ogniem i Mieczem"
5.04.2016
Soirée Ciné "Par le Fer et par le feu"
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP
Magdalena Guilhou
3.05.2016
La Croix de Mérite
Taniec Dni Europejskie
Aix en Provence 7.05.2016
Danse Journées Européennes
Wycieczka Szkoły Polskiej
23.03.2016 - Dar
Młodzieży
Excursion Ecole Polonaise
Wiosna poetów
5.03.2016
Le printemps de poètes
Konferencja SDM
6.03.2016
Conférence JMJ
Uniwersytet Aix-Marseille
11.03.2016
Université Aix-Marseille

   

To już było w Sezonie 2015/2016  ---  C'est qu'on a déjà fait en Saison 2015/2016

 

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais Możemy pomóc - Zaginieni Polacy / Nous pouvons aider - Les Polonais disparus

 

Polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France : http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois