POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

w najbliższym czasie ....

PIĄTEK 16 MARCA 2018 – Wieczorek Filmowy Poloniki
Film "Wymyk" 2011 reżyseria Greg Zieliński w roli głównej Robert Więckiewicz.
Wersja polska, napisy francuskie
20:30 Sala "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence

więcej informacji

SOBOTA 24 MARCA Kurs gotowania "Bigos i coś jeszcze" 
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona.
10:00 – 13:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide

więcej informacji

NIEDZIELA 25 MARCA 2018 - W Niedzielę Palmową
 Wielkanocny Kiermasz Świąteczny Poloniki – palmy i rękodzieło polskie
    SKLEP POLSKI DELICEPOL Z MARSYLII W AIX EN PROVENCE
więcej informacji

   SOBOTA 31 MARCA 2018 Święcenie pokarmów
oraz Kiermasz Wielkanocny

więcej informacji
 ŚRODA 11 KWIETNIA 2018 Spotkanie Literackie w Szkole Polskiej - Spotkanie z Mikołajem Wyrzykowskim
więcej informacji
Wiosna Polska w Aix en Provence !

SOBOTA 14 KWIETNIA 2018 Koncert fortepianowy
"CHOPIN DEBUSSY RESONANCE"
w wykonaniu Marcina Koziaka znanego pianisty , koncertującego na całym świecie współpracującego z najbardziej znanymi dyrygentami i najbardziej prestiżowymi orkiestrami świata - W programie:
m. in. Chopin, Debussy
20:30 – Kościół St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence

więcej informacji
Bientôt ..

  VENDREDI 16 MARS 2018 – Soirée Ciné de Polonica
Film "Wymyk" 2011 mise en scène Greg Zieliński avec Robert Więckiewicz.
Version polonaise, sous-titrée en français
20h30 – Sala "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence

plus d'informations

SAMEDI 24 MARS – Atelier cuisine "Bigos & Co" 
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité. 10h00 – 13h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide

plus d'informations

DIMANCHE 25 MARS 2018 - Le dimanche des Rameaux
  Le Petit Marché de Pâques de Polonica – rameaux et artisanat polonais
       LE MAGASIN POLONAIS DELICEPOL DE MARSEILLE A AIX EN PROVENCE
   plus d'informations
SAMEDI 31 MARS 2018 - Bénédiction du panier pascal
et  Petit Marché des Pâques
   plus d'informations

 MERCREDI 11 AVRIL 2018 Rencontre Littéraire à l'Ecole Polonaise - Rencontre avec  Mikołaj Wyrzykowski

   plus d'informations

Le Printemps Polonais à Aix en Provence !

SAMEDI 14 AVRIL 2018 Récital piano
"CHOPIN DEBUSSY RESONANCE"
par Marcin Koziak, pianiste de renommée internationale qui se produit dans le monde entier avec les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux.
Au programme : entre autres Chopin, Debussy.
20h30 – Eglise St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence

   plus d'informations

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

Ostatnie wydarzenia ()/ derniers événements ()

Ognisko
11.11.2017
Feu de Camp

Wieczór Filmowy Poloniki

17.11.2017 "Maria Skłodowska Curie"

Soirée Ciné de Polonica

Święty Mikołaj
6.12.2018

Saint Nicolas

Słowiańska kolęda
10.12.2017
Noël Slave

To było w Sezonie 2016/2017  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2016/2017

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

lskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois