POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Wkrótce....

SOBOTA 26 STYCZNIA 2019 – Kurs gotowania "Barszczyk z krokietem i coś jeszcze" 
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona

10:00 – 13:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide

wcej informacji

Polecamy !!!

NIEDZIELA 27 STYCZNIA 2019 o 16:00, Le Silo, Marsylia

Koncert fortepianowy - gra Szymon Nehring (Polska) z Orkiestrą Filharmoniczną Opery z Marsylii - (Penderecki, Chopin, Czajkowski)

Bientôt ...

SAMEDI 26 JANVIER 2019 – Atelier cuisine "Barszcz z krokietem & Co" 
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité
10h00 – 13h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Plus de renseignements

Nous recommandons !!!

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 à 16H00, Le Silo, Marseille

Concert symphonique piano et orchestre
par Szymon Nehring (Pologne) et l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Marseille (Penderecki, Chopin, Tchaïkowsky)

plus de renseignements

   

Informacje Szkoła Polska dla dzieci : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informacje kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net 

Informations Ecole Polonaise pour les enfants : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informations cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26, polonica@aixpolonica.net

BIBLIOTEKA  POLONIKI   BIBLIOTHEQUE  DE POLONICA

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

To było w Sezonie 2018/2019  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2018/2019

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois