POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Kontakt z nami    Program

w najbliższym czasie ....

PIĄTEK 3 MARCA 2017 – Wieczorek Filmowy Poloniki i
Spotkanie z reżyserem filmów dokumentalnych dla TVP, poetą i pisarzem, laureatem wielu nagród, Adamem Kulikiem,  -  Film "Z biegiem Bugu" i "Odkrywanie Sienkiewicza" reż.
Adam Kulik Wersja polska
20:30
– Sala "Le Bastidon" La Grande Bastide, Aix en Provence (plan)
więcej informacji

Szkoła polska dla dzieci

Kursy polskiego dla dorosłych

Informacje

Odwiedźcie nas na Facebooku

 

 

Contactez-nous    Programme

Bientôt ..

VENDREDI 3 MARS 2017 – Soirée Ciné de Polonica –
rencontre avec le réalisateur des documentaires pour télévision polonaise, poète et écrivain, lauréat des nombreux prix Adam Kulik.  Film "Bug" et "La découverte de Sienkiewicz" par Adam Kulik
Version polonaise
20h30
– Sala "Le Bastidon" La Grande Bastide, Aix en Provence (plan)
plus de renseignements

Ecole polonaise pour les enfants

 Cours de polonais pour les adultes

Renseignements

Venez nous voir sur Facebook !

Ostatnie wydarzenia - Les derniers événements
Jasełka dzieci ze Szkoły Polskiej
 "Wigilijny czas"

22.01.2017
 le Spectacle de Noël de l'Ecole Polonaise "Le temps de Noël" .
Festiwal Piosenki Harcerskiej
4.02.2017
Festival de la Chanson Scoute
Karnawał i lekcja o Wiśle w Szkole Polskiej
8.02.2017
le Carnaval et la leçon sur la Vistule à l'Ecole Polonaise
Wieczór filmowy "Chce się żyć"
10.02.2017
La soirée Ciné "La vie est belle"

Walne Zebranie i Kiermasz Adwentowy
25.11.2016

Assemblée Générale et Le Marché de l'Avent

Święty Mikołaj w Polskiej Szkole
7.12.2016
Saint Nicolas à l'Ecole Polonaise
Spotkanie z pisarzem Michałem Rusinkiem
13-14.12.2016
La rencontre avec l'écrivain Michał Rusinek
Polska Wigilia
11.12.2017
Le Noël Polonais

 

To już było w Sezonie 2015/2016  ---  C'est qu'on a déjà fait en Saison 2015/2016

 

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais Możemy pomóc - Zaginieni Polacy / Nous pouvons aider - Les Polonais disparus

 

Polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France : http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois