POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Kontakt z nami     Program

w najbliższym czasie ....

SOBOTA 13 MAJA 2017 - Dni Europejskie w Aix en Provence
Grupa taneczna Stowarzyszenia Polonica
Polonica tańczy z okazji Roku Wisły w czasie Święta Europejskiego na Estradzie (Cours Mirabeau, koło pomnika Roi René po oficjalnym rozpoczęciu Święta, ok 11:00 – 12:00)
Stoisko polskie na – animacje taneczne, sprzedaż polskich wyrobów rzemiosła artystycznego.
10:00 – 17:30, Aix en Provence
więcej informacji

 

Contactez-nous   Programme

Bientôt ..

  SAMEDI 13 MAI 2017 Fête de L’Europe à Aix en Provence
Le Groupe de danseurs de Polonica
Polonica danse à l'occasion de l'Année de la Vistule en Pologne lors de la Fête Européenne (sur l'Estrade, Cours Mirabeau à côté de la statue du Roi René après l'ouverture officielle de la Fête vers 11h00 – 12h00) 
Stand de la Pologne Place
vente de l'artisanat polonais
10h00 – 17h30, Place
, Aix en Provence
plus de renseignements

NIEDZIELA 21 MAJA 2017 – wielki FESTYN LUDOWY "NADWIŚLAŃSKI JARMARK"
W programie: pokazy taneczne przygotowane przez Grupę Taneczną Poloniki w kostiumach, wspólne śpiewanie piosenek ludowych, film o Wiśle (FR3), stoiska z rzemiosłem ludowym, pokazy rzemiosła, stoisko restauracji "Un Coin de Bonheur" z Marsylii - ludowe polskie potrawy a także pieczone prosię !
Polskie ciasta, zimne napoje, piwo. Gry i zabawy ludowe.  Konkursy dla dzieci. Wstęp wolny.
od 11:00 do 18:00  - 4642, route de Roquefavour,  VENTABREN (D65) (plan)
Informacje : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

DIMANCHE 21 MAI 2017 – FÊTE POPULAIRE – LE MARCHE DE LA VISTULE
Au programme : les danses polonaises par le Groupe de danseurs de Polonica costumés, les chants des chansons populaires en commun, le film au sujet de la Vistule (FR3), stands avec l'artisanat polonais, des démonstrations de l'artisanat, stand du restaurant polonais 'Un Coin de Bonheur " de Marseille : plats polonais traditionnels et cochon rôti ! Gâteaux polonais, buvette : boissons froides, bière. Jeux et animations populaires. Concours pour les enfants. Entrée libre
de 11h00 – 18h00  - 4642, route de Roquefavour,  VENTABREN (D65) (plan)
Renseignements: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

To już było....   8 MAJA 2017

Zespół ROKICZANKA w Aix en Provence - wkrótce reportaż

więcej informacji

On l'a fait ... LE 8 MAI 2017

Le  groupe ROKICZANKA à Aix en Provence - bientôt un reportage

plus de renseignements

Odwiedźcie nas na Facebooku   

 

Venez nous voir sur Facebook ! 

Ostatnie wydarzenia - Les derniers événements
Rzepka - Julian Tuwim
1.03.2017
Przedszkole/La Maternelle
Europejska Wiosna Poezji
13.03.2017
Printemps européen de la poésie
Konferencja / Conférence
"Jan Wacław Zawadowski"
14.03.2017
Marzanna - 22.03.2017
Szkola Polska
Ecole Polonaise
Festiwal Piosenki Harcerskiej
4.02.2017
Festival de la Chanson Scoute
Karnawał i lekcja o Wiśle w Szkole Polskiej
8.02.2017
le Carnaval et la leçon sur la Vistule à l'Ecole Polonaise
Wieczór filmowy "Chce się żyć"
10.02.2017
La soirée Ciné "La vie est belle"
Spotkania z Adamem Kulikiem
3 et 10.03.2017
Les rencontres avec Adam Kulik

To już było w Sezonie 2016/2017  ---  C'est qu'on a déjà fait en Saison 2016/2017

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais  

 

Polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France : http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois