POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Kontakt z nami     Program

Zapisy do Szkoły Polskiej dla dzieci : 06 60 90 39 62 /szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Pierwsze zajęcia : 13 września 2017 o 14:00

Kursy polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26 / polonica@aixpolonica.net

Początek zajęć w październiku

Contactez-nous   Programme

Les inscriptions à l'Ecole Polonaise : 06 60 90 39 62 /szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Les cours commencent le 13 septembre 2017 à 14h00

Les cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26 /polonica@aixpolonica.net

Le début des cours en octobre

w najbliższym czasie ....

SOBOTA 9 WRZEŚNIA - 17 WRZEŚNIA 2017
Z udziałem Stowarzyszenia Polonica :

44ty Salon malarstwa Sainte Victoire
"Malarze Polscy w ojczyź
nie Cezanne'a" od 9 do 17 września 2017
Maison Sainte-Victoire à Saint-Antonin-sur-Bayon
, Wstęp woln
y

- 16 września o 17:30,

"Rozmowy Prowansalskie – Polscy malarze w ojczyźnie Cezanne'a"

dr Marta Foltzer
więcej informacji

NIEDZIELA 26 WRZEŚNIA 2017  EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
14:30 - 17:30 
Plac przed Merostwem
, Aix en Provence

Bientôt ..

  SAMEDI 9 SEPTEMBRE - 17 SEPTEMBRE 2017
Avec la participation de Polonica :
44e Salon de peinture de Sainte-Victoire
"Peintres Polonais en Pays de Cézanne"
-
du 9 au 17 septembre 2017

Maison Sainte-Victoire à Saint-Antonin-sur-Bayon, Entrée libre

 - samedi 16 septembre à 17h30,

"Conversations provençales" - Les peintres polonais dans le Pays de Cézanne"

par dr Marta Foltzer
plus de renseignements

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2017 - LA JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES
14h30 - 17h30 Place  de l'Hôte de Ville
,
Aix en Provence

Odwiedźcie nas na Facebooku   

Polecamy - 22.09.2017

 

Venez nous voir sur Facebook ! 

Nous recommandons - 22.09.2017  

Przypomnijmy sobie .... / Rappelons-nous
Zespół ROKICZANKA w Aix en Provence
8- 10 maja 2017
Le groupe ROKICZANKA a à Aix en Provence 
8-10 mai 2017

To było w Sezonie 2016/2017  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2016/2017

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

Polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

 http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois