POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Nowy program do grudnia

100 lat odzyskania niepodległości

Nouveau programme jusqu'au décembre

100 ans de l'indépendance retrouvée

Wyjątkowe wydarzenie!

FANTAZJA POLSKA

w wykonaniu

CRACOVIA DANZA z Krakowa

piątek 26 października 2018 o 20:00

Théâtre La Chaudronnerie

19, Promenade Jeff Musso 13600 La Ciotat

Parking Indigo Vieux-Port

Rezerwacje :

POLONICA 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

polonica@aixpolonica.net

Bilety Pełna taryfa: 30€  Ulgowy : 28€  Polonica : 25€

więcej informacji

L'événement exceptionnel !

FANTAISIE POLONAISE

par

CRACOVIA DANZA (Pologne)

le vendredi 26 octobre 2018 à 20h00

Théâtre La Chaudronnerie

19, Promenade Jeff Musso 13600 La Ciotat

Parking Indigo Vieux-Port

Réservations :

POLONICA 04 42 50 62 26 04 42 95 14 05

polonica@aixpolonica.net

Billets Plein : 30€  Réduit : 28€  Polonica : 25€

plus de renseignements

Informacje Szkoła Polska dla dzieci : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informacje kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net 

początek kursów w październiku

Informations Ecole Polonaise pour les enfants : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informations cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26, polonica@aixpolonica.net

début des cours en octobre

BIBLIOTEKA  POLONIKI   BIBLIOTHEQUE  DE POLONICA

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

Ostatnie wydarzenia / derniers événements
Assogora 2018
9.09.2018
Europejski Dzień Języków
26-09-2018
Journée Européenne des Langues

 

To było w Sezonie 2017/2018  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2017/2018

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois