POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

w najbliższym czasie ....

PIĄTEK 16 MARCA 2018 – Wieczorek Filmowy Poloniki
20:30 Sala "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence

więcej informacji

SOBOTA 24 MARCA Kurs gotowania "Bigos i coś jeszcze" 
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona.
10:00 – 13:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide

więcej informacji

wkrótce ...

SOBOTA 14 KWIETNIA 2018 KONCERT NA STULECIE 1918-2018 - Koncert fortepianowy "Francja-Polska - Muzyka - Recital na cztery ręce" w wykonaniu Agnieszki Zahaczewskiej i Krzysztofa Książka, półfinalisty Konkursu Chopinowskiego 2015

więcej informacji

Wiosna Polska w Aix en Provence

Le printemps polonais à Aix en Provence

Bientôt ..

  VENDREDI 16 MARS 2018 – Soirée Ciné de Polonica
20h30 – Sala "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence

plus d'informations

SAMEDI 24 MARS – Atelier cuisine "Bigos & Co" 
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité. 10h00 – 13h00 Centre Socio-Culturell La Grande Bastide

plus d'informations

bientôt ...
SAMEDI 14 AVRIL 2018 – CONCERT DU CENTENAIRE 1918-2018 - Concert piano -Pologne - Musique - Récital à quatre mains" par Agnieszka Zahaczewska et Krzysztof Książek, demi-finaliste du Concours Chopin de Varsovie 2015
plus d'informations

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

Ostatnie wydarzenia ()/ derniers événements ()

Ognisko
11.11.2017
Feu de Camp

Wieczór Filmowy Poloniki

17.11.2017 "Maria Skłodowska Curie"

Soirée Ciné de Polonica

Święty Mikołaj
6.12.2018

Saint Nicolas

To było w Sezonie 2016/2017  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2016/2017

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

Polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois