POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

    

Nowy program !!!

Wkrótce....

Wielkie wydarzenie !!!
Stowarzyszenie POLONICA ma już 20 lat !!!
Z tej okazji w sobotę 18 maja 2019 o 20:00 odbędzie się wielki

BAL URODZINOWY POLONIKI "20 LAT POLONIKI"

Dla członków, przyjaciół i sympatyków Poloniki !
La Villa Divina, Z.I. Les Milles,

570 Rue Georges Claude, Aix-en-Provence

Wielka atrakcja
żywa muzyka:

oprawa muzyczna balu przez zespόł

Silver Moon (Polska)

Ilość miejsc ograniczona !!!

więcej informacji

Nouveau programme !!!

Bientôt ...

Grand événement !!!
L'association POLONICA a déjà 20 ans ! 
A cette occasion le samedi 18 mai 2019 à 20h00 aura lieu

BAL D’ANNIVERSAIRE "20 ANS DE POLONICA"

Pour les membres, les amis et les sympathisants de Polonica !
La Villa Divina, Z.I. Les Milles,

 570 Rue Georges Claude Aix-en-Provence
Grande attraction – musique vivante :

animation assurée par l’ensemble

Silver Moon (Polska)

Nombre des places limité !!!
plus de renseignements

   

Informacje Szkoła Polska dla dzieci : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informacje kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net 

Informations Ecole Polonaise pour les enfants : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informations cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26, polonica@aixpolonica.net

BIBLIOTEKA  POLONIKI   BIBLIOTHEQUE  DE POLONICA

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

To było w Sezonie 2018/2019  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2018/2019

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek