POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Informacje Szkoła Polska dla dzieci : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Uwaga ! Pierwsze zajęcia - 12 września o 14:00

Informacje kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26
polonica@aixpolonica.net 

początek kursów w październiku

 

program na wrzesień

Uwaga nowość !
BIBLIOTEKA
POLONIKI

Attention nouveau !
BIBLIOTHEQUE  DE POLONICA

 

Informations Ecole Polonaise pour les enfants : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Attention : début des cours le 12 septembre à 14h00

Informations cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26, polonica@aixpolonica.net

début des cours en octobre

 

programme pour septembre

   

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

Ostatnie wydarzenia / derniers événements
Assogora 2018
9.09.2018
Koniec sezonu
24.06.2018
Fin de la saison
Spektakl Szkoły polskiej
17.06.2018
Spectacle Ecole Polonaise
Sainte Victoire
21.05.2018
Jarmark Kresowy
13.05.2018
EST'ivales
Święto Europejskie
9.05.2018
Fête de l'Europe

 

To było w Sezonie 2017/2018  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2017/2018

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois