POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Kontakt z nami    

Contactez-nous   Programme

Zapisy do Szkoły Polskiej dla dzieci : 06 60 90 39 62 /szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Pierwsze zajęcia : 13 września 2017 o 14:00

Kursy polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26 / polonica@aixpolonica.net

Początek zajęć w październiku

Nowy Program

 Nouveau Programme

Les inscriptions à l'Ecole Polonaise : 06 60 90 39 62 /szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Les cours commencent le 13 septembre 2017 à 14h00

Les cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26 /polonica@aixpolonica.net

Le début des cours en octobre

w najbliższym czasie ....

PIĄTEK 13 PAŹDZIERNIKA 2017 - WALNE ZEBRANIE
 

w programie po Zebraniu

Loteryjka na piątek 13tego i inne zabawy, poczęstunek , polskie ciasta, napoje

20h00 - Sala Le Bastidon przy Centrum La Grande Bastide, Aix en Provence (sala naprzeciwko parkingu) (plan)

Bientôt ..

  VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 - L'ASSEMBLEE GENERALE
au programme après l'Assemblée
Loto pour le vendredi 13 et d'autres jeux, gâteaux polonais, boissons,
20h00 - Salle "Le Bastidon" près du Centre "La Grande Bastide", Aix en Provence - (salle en face du parking)(plan)

Odwiedźcie nas na Facebooku   

 

Venez nous voir sur Facebook ! 

Ostatnie wydarzenia/ derniers événements
Assogora 2017
10.09.2017

44ty Salon malarstwa Sainte Victoire - "Malarze Polscy w ojczyźnie Cezanne'a"

9-17.09.2017

44ème Salon de peinture de Sainte-Victoire - "Peintres Polonais en Pays de Cézanne"

Przypomnijmy sobie .... / Rappelons-nous
Święto Europejskie w Aix en Provence
13 maja 2017
La Fête Européenneà Aix en Provence
Le 13 mai 2017
Zespół ROKICZANKA w Aix en Provence
8- 10 maja 2017
Le groupe ROKICZANKA a à Aix en Provence 
8-10 mai 2017

To było w Sezonie 2016/2017  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2016/2017

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

Polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois