POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Kontakt z nami          Program

w najbliższym czasie ....

Wtorek 1 listopada 2016 -Dzień Wszystkich Świętych spotkanie przy grobie polskiego poety Konstantego Gaszyńskiego
15:00
– Cmentarz St Pierre, Aix en Provence
Piątek 11 listopada 2016 -  Doroczne Ognisko Wolności
12h00, Centre EEDF, 470 chemin de Chave, 13540 PUYRICARD (COUTERON)
Więcej informacji   
(plan)

Szkoła polska dla dzieci - Kursy polskiego dla dorosłych

Informacje

Odwiedźcie nas na Facebooku

 

Polskie tradycje na Dzień Wszystkich Świętych

Les traditions polonaises pour la Toussaint

Contactez-nous        Programme

Bientôt ..

Mardi 01 novembre 2016 - Fête de la Toussaint, recueillement  sur a tombe du poète polonais Constantin Gaszyński
15h00
– Cimetière St Pierre Aix en Provence.
Vendredi 11 novembre 2016 - Feu de camp traditionnel
12h00,
Centre EEDF, 470 chemin de Chave, 13540 PUYRICARD (COUTERON)
Plus d'informations   
(plan)

Ecole polonaise pour les enfants - Cours de polonais pour les adultes

Renseignements

Venez nous voir sur Facebook !

 

Ostatnie wydarzenia - - Les derniers événements
Święcenie pokarmów
27.03.2016
Bénédiction de nourriture
Wieczorek Filmowy "Ogniem i Mieczem"
5.04.2016
Soirée Ciné "Par le Fer et par le feu"
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP
Magdalena Guilhou
3.05.2016
La Croix de Mérite
Taniec Dni Europejskie
Aix en Provence 7.05.2016
Danse Journées Européennes
Wycieczka Szkoły Polskiej
23.03.2016 - Dar
Młodzieży
Excursion Ecole Polonaise
Wiosna poetów
5.03.2016
Le printemps de poètes
Konferencja SDM
6.03.2016
Conférence JMJ
Uniwersytet Aix-Marseille
11.03.2016
Université Aix-Marseille

   

To już było w Sezonie 2015/2016  ---  C'est qu'on a déjà fait en Saison 2015/2016

 

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais Możemy pomóc - Zaginieni Polacy / Nous pouvons aider - Les Polonais disparus

 

Polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France : http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois