POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

    

Ostatnie wydarzenia :
Wieczorek filmowy - "Irena Sendler, une histoire vraie"

Derniers événements :
Soirée ciné de Polonica - "Irena Sendler, une histoire vraie"

Wkrótce....

SOBOTA 6 KWIETNIA 2019 – Kurs gotowania "Żurek, mazurek i coś jeszcze" 
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona.
więcej informacji

NIEDZIELA 14 KWIETNIA 2019 W Niedzielę Palmową
 - Wielkanocny Kiermasz Świąteczny Poloniki
– palmy i rękodzieło polskie
- Msza św. w Niedzielę Palmową – konkurs dla dzieci na najpiękniejszą palmę
- Sklep polski DELICEPOL z Marsylii w Aix en Provence

więcej informacji
SOBOTA 20 KWIETNIA 2019 Święcenie pokarmów
Przed święceniem i po święceniu:
Kiermasz Wielkanocny Polskiego Rękodzieła i harcerski kiermasz książek w ogrodach parafii

więcej informacji

Polskie tradycje wielkanocne

Bientôt ...

SAMEDI 6 AVRIL Atelier cuisine "Żurek, mazurek & Co" 
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité.

plus de renseignements

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 - Le dimanche des Rameaux
- Le Petit Marché de Pâques de Polonica – rameaux et artisanat polonais
- La Messe pour le Dimanche des Rameaux Concours du plus beau Rameau destiné aux enfants
- L
e magasin polonais DELICEPOL de Marseille à Aix en Provence
plus de renseignements

 SAMEDI 20 AVRIL 2019 - Bénédiction du panier pascal
avant et après la bénédiction :
Vente d’artisanat polonais de Pâques et marché aux livres des scouts polonais
dans le jardin de la paroisse

plus de renseignements
Les traditions polonaises pour Pâques

   

Informacje Szkoła Polska dla dzieci : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informacje kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net 

Informations Ecole Polonaise pour les enfants : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informations cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26, polonica@aixpolonica.net

BIBLIOTEKA  POLONIKI   BIBLIOTHEQUE  DE POLONICA

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

To było w Sezonie 2018/2019  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2018/2019

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek