POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Nowy program !

w najbliższym czasie ....

SOBOTA 27 STYCZNIA 2018Kurs gotowania "Pierogi, kluski i kluseczki" 
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona. Zapis – 10 Euro.
10:00 – 13:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Informacje i zapisy
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net
 

Nouveau programme !

Bientôt ..

  SAMEDI 27 JANVIER 2018Atelier cuisine "Pierogi, kluski i kluseczki" 
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité. Tarif – 10 Euro.
10h00 – 13h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Renseignements et inscriptions
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

Ostatnie wydarzenia/ derniers événements

44ty Salon malarstwa Sainte Victoire - "Malarze Polscy w ojczyźnie Cezanne'a"

9-17.09.2017

44ème Salon de peinture de Sainte-Victoire - "Peintres Polonais en Pays de Cézanne"

Inauguracja Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza w Vence
23.09.2017
Ouverture de l'Espace Muséal Witold Gombrowicz à Vence

Europejski Dzień Języków
26 et 29.09.2017
La Journée Européennes des Langues

Przypomnijmy sobie .... / Rappelons-nous
Święto Europejskie w Aix en Provence
13 maja 2017
La Fête Européenneà Aix en Provence
Le 13 mai 2017
Zespół ROKICZANKA w Aix en Provence
8- 10 maja 2017
Le groupe ROKICZANKA a à Aix en Provence 
8-10 mai 2017

To było w Sezonie 2016/2017  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2016/2017

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

Polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois