POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Kontakt z nami     Program

w najbliższym czasie ....

NIEDZIELA 2 LIPCA – ZAKOŃCZENIE SEZONU STOWARZYSZENIA POLONICA
Msza
polska na zakończenie sezonu Poloniki
18:00 – Kościół St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
Wspólny
piknik na zakończenie sezonu (prosimy o przyniesienie sałatki lub ciasta, napoje zapewnia Polonica)
19:00 – Ogrody Parafii St André, 5 av André Magnan
Informacje : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

więcej informacji

Contactez-nous   Programme

Bientôt ..

  DIMANCHE 2 JUILLET – FIN DE LA SAISON DE POLONICA
Messe
polonaise pour la fin de la saison de Polonica
18h00 - Eglise St André, 5 av André Magnan
Le pique nique convivial pour la fin de la saison (merci pour vos salades ou gâteaux, les boissons sont offertes par Polonica)
19:00 - Le jardin de la Paroisse St André, 5 av André Magnan
Renseignements :
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

plus de renseignements

Odwiedźcie nas na Facebooku   

 

Venez nous voir sur Facebook ! 

Ostatnie wydarzenia - Les derniers événements
Europejska Wiosna Poezji
13.03.2017
Printemps européen de la poésie
Konferencja / Conférence
"Jan Wacław Zawadowski"
14.03.2017
Marzanna - 22.03.2017
Szkola Polska
Ecole Polonaise
Święcenie pokarmów
15.04.2017
Bénédiction de la nourriture
Karnawał i lekcja o Wiśle w Szkole Polskiej
8.02.2017
le Carnaval et la leçon sur la Vistule à l'Ecole Polonaise
Wieczór filmowy "Chce się żyć"
10.02.2017
La soirée Ciné "La vie est belle"
Spotkania z Adamem Kulikiem
3 et 10.03.2017
Les rencontres avec Adam Kulik
Rzepka - Julian Tuwim
1.03.2017
Przedszkole/La Maternelle

To już było w Sezonie 2016/2017  ---  C'est qu'on a déjà fait en Saison 2016/2017

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais  

 

Polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France : http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois