POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Miłych wakacji !

 

Uwaga nowość !
BIBLIOTEKA
POLONIKI

Attention nouveau !
BIBLIOTHEQUE  DE POLONICA

Bonnes vacances !

 

Wiosna Polska w Aix en Provence !

Zespół Perła w Aix en Provence - Dzień Europejski i Jarmark Kresowy - na Facebooku Poloniki

  Wiosna Polska 

 

Le Printemps Polonais à Aix en Provence !

L'ensemble Perla à Aix en Provence - La Journée Européenne et Fête Polonaise EST'ivales - sur le Facebook de Polonica

Le Printemps Polonais

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

Ostatnie wydarzenia ()/ derniers événements ()
Jarmark Kresowy - 13.05.2018  Fête populaire EST'ivales - 13.05.2018

Zespół Perła z Litwy - Ensemble Perla de Lituanie
Taniec polski 1 - Danse polonaise 1
Taniec polski 2 - Danse polonaise 2
Taniec polski 3 - Danse polonaise 3

Zespół Perła z Litwy - Ensemble Perla de Lituanie
Taniec litewski 1 - Danse lituanienne 1
Taniec litewski 2 - Danse lituanienne 2
Taniec litewski 3 - Danse lituanienne 3

Zespół Perła z Litwy - Ensemble Perla de Lituanie

Taniec góralski - Danse montagnarde

Taniec ukraiński 1 - Danse ukrainienne 1

Taniec ukraiński 2 (Hej sokoły) - Danse ukrainienne 2

Duet Nova Aura - Duo Nova Aura
Piosenki lwowskie - Chansons de Lvov

Część 1 - Première partie

Część 2 - piosenki popularne - Deuxième partie - chansons populaires

Święto Europejskie w Aix en Provence 9 maja 2018 Fête Européenne à Aix en Provence le 9 mai 2018
Taniec litewski 1 - Danse lituanienne 1 Taniec litewski 2 - Danse lituanienne 2 Tańce polskie - danses polonaises Tańce słowackie - danses slovaques
Sainte Victoire
21.05.2018
     

To było w Sezonie 2016/2017  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2016/2017

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois