POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Wiosna Polska w Aix en Provence !

Zespół Perła w Aix en Provence - Dzień Europejski i Jarmark Kresowy - na Facebooku Poloniki

  Wiosna Polska

w najbliższym czasie ....

NIEDZIELA 24 CZERWCA 2018 – ZAKOŃCZENIE SEZONU STOWARZYSZENIA POLONICA
Msza
polska na zakończenie sezonu Poloniki
18:00 – Kościół St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
Wspólny piknik na zakończenie sezonu (prosimy o przyniesienie sałatki lub ciasta, napoje zapewnia Polonica)

19:00 – Ogrody Parafii St André, 5 av André Magnan

Uwaga nowość !
BIBLIOTEKA
POLONIKI

Attention nouveau !
BIBLIOTHEQUE  DE POLONICA

Le Printemps Polonais à Aix en Provence !

L'ensemble Perla à Aix en Provence - La Journée Européenne et Fête Polonaise EST'ivales - sur le Facebook de Polonica

Le Printemps Polonais

Bientôt ..

DIMANCHE 24 JUIN – FIN DE LA SAISON DE POLONICA

Messe polonaise pour la fin de la saison de Polonica
18h00 - Eglise St André, 5 av André Magnan
Le pique-nique convivial pour la fin de la saison (merci pour vos salades ou gâteaux, les boissons sont offertes par Polonica)
19h00 – Le jardin de la Paroisse St André, 5 av André Magnan

Uwaga ! Zapisy do Polskiej Szkoły na rok 2018/2019

otwarte do końca czerwca 2018

Karta zapisu dziecka

Należy kartę wydrukow, wypełnić, zeskanować i przesłać na maila :

szkolapolska.aix@aixpolonica.net 

Attention ! les inscriptions à l'Ecole Polonaise pour la saison 2018/2019 ouvertes jusqu'au fin juin 2018

 Carte d'inscription de l'enfant

Il faut l'imprimer, remplir, scanenr et l'envoyer par mail :

szkolapolska.aix@aixpolonica.net  

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

Ostatnie wydarzenia ()/ derniers événements ()

Wieczór Filmowy Poloniki

17.11.2017 "Maria Skłodowska Curie"

Soirée Ciné de Polonica

Święty Mikołaj
6.12.2018

Saint Nicolas

Słowiańska kolęda
10.12.2017
Noël Slave

Wigilia
17.12.2018
Noël Polonais

To było w Sezonie 2016/2017  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2016/2017

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois