POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

   

Wiosna Polska w Aix en Provence !

w najbliższym czasie ....

   ŚRODA 9 MAJA 2018 - Dni Europejskie w Aix en Provence
Na zaproszenie Stowarzyszenia Polonica polski
Zespół Tańca Ludowego PERŁA z Litwy

Stoisko polskie w Wiosce Europejskiej

Zespół Perła w Szkole Polskiej i w Centre La Grand Bastide
więcej informacji

NIEDZIELA 13 MAJA 2018 – wielki FESTYN LUDOWY "KRESOWY JARMARK – EST'IVALES"
W programie: pokazy taneczne -  Zespół Tańca Ludowego Perła z Litwy – tańce polskie, litewskie, ukraińskie, estońskie,
lwowskie piosenki, stoiska z rzemiosłem ludowym,polska gastronomia kresowa, Gry i zabawy. 

Wstęp wolny !

od 11:00 do 18:00  - 4642,route de Roquefavour, 
VENTABREN (D65)

więcej informacji
Nowy program !
Nouveau programme !

Le Printemps Polonais à Aix en Provence !

Bientôt ..

MERCREDI 9 MAI 2018 – Journée Européenne à Aix en Provence
Sur l'invitation de l'Association Polonica
L'Ensemble de danse polonais
PERŁA de Lituanie  
Stand de la Pologne
dans le Village Européen
L'ensemble Perła à l'Ecole Polonaise et au Centre la Grande Bastide
plus d'informations

DIMANCHE 13 MAI 2018 – FÊTE POPULAIRE – " EST'ivales"
Au programme : danses par l'ensemble polonais Perła de Lituanie danses polonaises, lituaniens, ukrainiens, estoniens, chansons de Lvov, stands d’artisanat polonais, gastronomie polonaise. Jeux et animations populaires. Entrée libre !
de 11h00 – 18h00  - 4642, route de Roquefavour, 
VENTABREN (D65)

   plus d'informations

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

Ostatnie wydarzenia ()/ derniers événements ()

Wieczór Filmowy Poloniki

17.11.2017 "Maria Skłodowska Curie"

Soirée Ciné de Polonica

Święty Mikołaj
6.12.2018

Saint Nicolas

Słowiańska kolęda
10.12.2017
Noël Slave

Wigilia
17.12.2018
Noël Polonais

To było w Sezonie 2016/2017  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2016/2017

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois