POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Za niespełna dwa lata będziemy obchodzić 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości przez nas – Polaków. Jednym z fundamentalnych wydarzeń na drodze do kształtowania się wolnej Polski był walki o Lwów.

Wdzięczność dla tego pokolenia stała się ważnym symbolem naszej tożsamości narodowej. We Lwowie wyraża się to w postaci Cmentarza Orląt, w Warszawie w postaci Grobu Nieznanego Żołnierza.

W Krakowie powstała inicjatywa (PTG Sokół – Macierz Lwów) wybudowania pomnika Obrońcom Lwowa 1918 roku – Lwowskim Orlętom. Pomnik będzie usytuowany w centrum Krakowa, w pobliżu pomnika Czynu Legionowego, co doskonale harmonizuje z ideą pomnika dla najmłodszych obrońców Lwowa.

Wybudowanie tego pomnika w 100-ną rocznicę tamtych heroicznych zmagań stanie się przykładem oddania Orlętom należnej czci i honoru a także nauką i przykładem dla ich obecnych rówieśników.

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o wsparcie tego zamierzenia.

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Polonica mogą wesprzeć budowę poprzez zakup plyty CD "Pojedziemy znów do Lwowa" – cegiełki wydanej specjalnie na ten cel. "Sugerowana" cena płyty to 5 euro. Oczywiście można ofiarować więcej!

Prosimy w tym celu zwrócić się do nas mailem (polonica@aixpolonica.net)

Oprócz zakupu cegiełki można również dokonać wpłaty na konto Komitetu Budowy Pomnika "Orlęta-Obrońcy Lwowa -1918 roku" BP-84 1240 4650 1111 0010 6959 1948

Dziękujemy za pomoc!


Dans moins que deux ans, nous allons fêter le centenaire de l’Indépendance de la Pologne. La lutte pour la ville de Lvov fut une étape importante sur cette route vers une Pologne libre.

La reconnaissance envers cette génération des défenseurs de la liberté est devenue un élément de nôtre identité nationale. Elle s’exprime dans des lieux divers, à Varsovie sur la tombe du soldat inconnu ou à Lvov au cimetière des Aiglons (combattants polonais de la ville)

A Cracovie, une initiative a vu le jour (lancée par PTG Sokół – Macierz Lwów) en vue de construire un monument à la mémoire des jeunes défenseurs de Lvov en 1918, appelés « les Aiglons ». Le monument sera situé dans le centre de Cracovie, à proximité de celui des Légions Polonaises : une localisation idéale et haute en symbole.

La construction de ce monument pour le 100ème anniversaire de ces luttes héroïques constitue un hommage indispensable rendu aux Aiglons, et un rappel de leurs exploits à destination des jeunes générations.

Nous vous demandons de soutenir cette action.

Les membres et les sympathisants de l’Association Polonica peuvent soutenir l’initiative en acquérant un CD de chansons intitulé « Nous retournerons à Lvov » - édité spécialement pour cette occasion.

Prix minimum : 5 euros (libre à vous de contribuer au-delà de cette somme)

Si vous souhaitez participer, contactez-nous par mail (polonica@aixpolonica.net)

Vous pouvez également faire un virement bancaire sur le conte du Comité de la Construction du Monument „Aiglons-Défenseurs de Lvov 1918  BP-84 1240 4650 1111 0010 6959 1948

Nous vous remercions par avance pour votre aide !

Mianem Orląt Lwowskich określa się młodych mieszkańców Lwowa, którzy – wobec braku we Lwowie regularnych oddziałów wojskowych Wojska Polskiego – w listopadzie 1918 ochotniczo walczyli o miasto z oddziałami wojsk ukraińskich. Młodzi ochotnicy walczyli też na przedpolu miasta z Armią Czerwoną w czasie wojny polsko-bolszewickiej latem 1920 roku. W skład oddziałów ochotniczych wchodzili studenci, robotnicy, urzędnicy, uczniowie, chłopcy i dziewczęta. W walkach we Lwowie do 22 listopada 1918 włącznie uczestniczyło z bronią w ręku lub w służbach pomocniczych 6022 osób, w tym 1374 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów. 2640 nie przekroczyło 25. roku życia, najmłodszy miał 9 lat. Zginęło lub zmarło od ran 439 żołnierzy i członków wojskowej służby sanitarnej, 120 poległych było uczniami, a 76 studentami uczelni. Jeden z nich, 13-letni Antoś Petrykiewicz, został najmłodszym w historii kawalerem Orderu Virtuti Militari. Do powstania legendy Orląt Lwowskich przyczyniła się także postawa harcerek i harcerzy, zarówno lwowskich, jak i z całego kraju, którzy masowo wzięli udział w obronie Lwowa i Galicji Wschodniej. Wedle niepełnych danych zginęło wówczas ponad 70 przedstawicieli różnych drużyn harcerskich, pochodzących również z odległych od Lwowa miast. Les Aiglons de Lvov étaient les jeunes habitants de la ville, qui en novembre 1918 se portèrent volontaires pour défendre Lvov contre les attaques de l’armée ukrainienne. Les jeunes volontaires combattirent également en 1920, aux alentours de la ville, contre l’Armée Rouge durant la guerre polono-bolchevique. Les régiments des volontaires étaient composés d’étudiants, d’ouvriers, de fonctionnaires, d’élèves et d’enfants. Le 22 novembre 1918, 6022 personnes, armées ou non, participèrent à la défense de la ville, dont 1374 élèves d’écoles élémentaires, de lycées et de facultés. 2640 n’avaient même pas 25 ans. Le plus jeune des défenseurs était âgé de 9 ans. 439 soldats et membres du service sanitaire périrent, parmi lesquels 120 étaient des élèves et 76 des étudiants. L’un de ces héros, Antoś Petrykiewicz (13 ans) devint le plus jeune Chevalier de l’Ordre Virtuti Militari. La légende des Aiglons de Lvov se construisit aussi grâce au comportement exemplaire des scouts, de Lvov et de toute la Pologne, venus pour défendre la ville. 70 d’entre eux, originaires de villes parfois très éloignées, périrent.