POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

BIBLIOTEKA

W bibliotece Stowarzyszenia Polonica jest już ponad 1700 książek !

Zapraszamy do korzystania z Biblioteki.

Biblioteka jest dostępna wyłącznie dla członków Stowarzyszenia Polonica.

W sezonie 2017/2018 biblioteka jest czynna do 24.06.2018

Możliwość wypożyczania - podczas godzin działalności Poloniki.

Spis książek

(Excel lub Excel Viewer)

(możliwość wyszukiwania wg wielu kryteriów)

BIBLIOTHEQUE
Dans la bibliothèque de l'Association Polonica il y a déjà plus que 1700 livres !
Vous y êtes bienvenus !
Notre bibliothèque est accessible pour les membres de Polonica.
La saison 2017/2018 s'est termine le 24.06.2018 et vous pouvez emprunter les livres jusqu'au cette date.
On peut y accéder lors des heures des activités de Polonica.
La liste des livres

(Excel ou Excel Viewer)

(possibilité de la recherche selon plusieurs critères)