POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

  Więcej informacji na Facebooku Plus d'informations sur Facebook
   https://www.facebook.com/AssociationPolonica  https://www.facebook.com/AssociationPolonica

Stowarzyszenie POLONICA ma już 20 lat !!!

Zobaczcie jak bawiliśmy się na
BALU URODZINOWYM POLONIKI "20 LAT POLONIKI"

 z zespołem Silver Moon (Polska)

zdjęcia i informacje

L'association POLONICA a déjà 20 ans ! 

Venez voir comment nous nous sommes amusés au
BAL D’ANNIVERSAIRE "20 ANS DE POLONICA"

animation a été assurée par l’ensemble Silver Moon (Polska)

photos et renseignements

Wieczorek filmowy - "Irena Sendler, une histoire vraie"

15.03.2019

Soirée ciné de Polonica - "Irena Sendler, une histoire vraie"

15.03.2019

ŚLEDZIÓWKA

5.03.2019

TRADIONNEL ŚLEDŹ POLONAIS

5.03.2019

 Kurs gotowania "Barszczyk z krokietem i coś jeszcze"
  26 STYCZNIA 2019
Atelier cuisine "Barszcz z krokietem & Co"
  26 JANVIER 2019
KOLĘDOWANIE Z POLSKĄ SZKOŁĄ - PODWIECZOREK Z KOLĘDĄ
13.01.2019
CHANTONS NOËL AVEC ECOLE POLONAISE
13.01.2019
POLSKA WIGILIA
16.12.2018
SOIREE DE NOËL
16.12.2018
  SKLEP POLSKI DELICEPOL Z MARSYLII W AIX EN PROVENCE
 
16.12.2018
MAGASIN POLONAIS DELICEPOL DE MARSEILLE A AIX EN PROVENCE
 16.12.2018
ŚRODA 5 GRUDNIA 2018 - ŚWIĘTY MIKOŁAJ W POLSKIEJ SZKOLE MERCREDI 5 DECEMBRE 2018 – SAINT NICOLAS A L'ECOLE POLONAISE
   100 lat odzyskanej niepodległości !  
"
POLSKA NA 4 RĘCE"
 Koncert fortepianowy - Recital na cztery ręce
w wykonaniu Agnieszki Zahaczewskiej i Krzysztofa Książka
 
1.12.2018
 100 ans de l'indépendance retrouvée !
Concert piano "LA POLOGNE"
Concert piano - Récital à quatre mains

par Agnieszka Zahaczewska et Krzysztof Książek 
1.12.2018
  ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA HARCERSKA
1.12.2018
 UN RASSEMBLEMENT DES SCOUTS POUR PREPARER NOËL - 1.12.2018
   100 lat odzyskanej niepodległości !
DOROCZNE OGNISKO WOLNOŚCI
- film
zdjęcia
11.11.2018
100 ans de l'indépendance retrouvée !  
 FEU DE CAMP TRADITIONNEL - film
photos
 pour la
Fête de l'Indépendance
11.11.2018
  1.11.2018 – Z okazji Święta Wszystkich Świętych, spotkanie przy grobie poety polskiego, Konstantego Gaszyńskiego    1.11.2018 - A l'occasion de la Fête de la Toussaint, rencontre près de la tombe du poète polonais Constantin Gaszyńsk
100 lat odzyskanej niepodległości !
FANTAZJA POLSKA w wykonaniu zespołu CRACOVIA DANZA z Krakowa
 spektakl w dwóch częściach (Poloneza czas zacząć i Wesele w Ojcowie)
26.10.2018
100 ans de l'indépendance retrouvée !  
FANTAISIE POLONAISE par l'ensemble CRACOVIA DANZA (Cracovie, Pologne)

spectacle en deux parties (A la Polonaise et Noces à Ojcow)
 
26.10.2018
Koncert "L'air du temps" Kraków
13.10.2018
zdjęcia
  Concert "L'air du temps" Cracovie
13.10.2018
photos
Wycieczka do Krakowa kursów języka polskiego
12-15.10.2018
Excursion à Cracovie des cours de polonais
12-15.10.2018
Europejski Dzień Języków
26-09-2018
Journée Européenne des Langues
26-09-2018
Dzień Stowarzyszeń Assogora 2018
9.09.2018
Journée des Associations Assogora 2018
9.09.2018

 

Co było w sezonie 2017/2018 / Nos actions en 2017/2018

 

Co było w sezonie 2016/2017 / Nos actions en 2016/2017

 

Co było w sezonie 2015/2016 / Nos actions en 2015/2016

 

Co było w sezonie 2014/2015 / Nos actions en 2014/2015

 

Co było w sezonie 2013/2014 / Nos actions en 2013/2014

 

Co było w sezonie 2012/2013 / Nos actions en 2012/2013

 

Co było w sezonie 2011/2012 / Nos actions en 2011/2012

 

Co było w sezonie 2010/2011 / Nos actions en 2010/2011

 

Co było w sezonie 2009/2010 / Nos actions en 2009/2010

 

Co było w sezonie 2008/2009 / Nos actions en 2008/2009

 

Co było w sezonie 2007/2008 / Nos actions en 2007/2008

 

Co było w sezonie 2006/2007 / Nos actions en 2006/2007

 

Co było w sezonie 2005/2006 / Nos actions en 2005/2006

 

Co było w sezonie 2004/2005 / Nos actions en 2004/2005

 

Co było w sezonie 2003/2004 / Nos actions en 2003/2004

 

Co było w sezonie 2002/2003 / Nos actions en 2002/2003

 

Co było w sezonie 2001/2002 / Nos actions en 2001/2002