POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

We wtorek 14 marca 2017 w Aix en Provence

odbyła się konferencja

"Jan Wacław Zawadowski ZAWADO 1891-1982 polski malarz południowego światła"

zorganizowana przez L'ACAV

Od 1930 roku, los związał Jana Wacława Zawadowskiego z poludniową Francją. W szerokim kregu polskich malarzy działających na południu Francji,  Zawadowski zajmuje miejsce szczególne. Przez  ponad 50 lat tworzył w Prowansji, związał się trwale z kulturą tego regionu, poznał ją i pokochał. Nie zerwał nigdy więzi z Polską, byl dla wielu polskich artystów nauczycielem, a dla odbiorcow swej sztuki wyjątkowym piewcą prowansalskiego światła.

(*) Pejzaż Prowansalski Muzeum Historyczne Sanok

Le mardi 14 mars 2017 à Aix en Provence

a eu lieu la conférence

"Jan Wacław Zawadowski Zawado (1891-1982) un peintre polonais au service de la lumière du Midi."

organisée par L'ACAV

Depuis les années 1930, le destin lia le peintre polonais Jan Wacław Zawadowski  dit Zawado (1891-1982), aux terres de Provence. Dans le large cercle des peintres polonais actifs dans le Sud de la France, Zawado occupa une place exceptionnelle. Plus de cinquante années de création artistique le lièrent pour toujours à la culture de ce pays. Pourtant, il n’a jamais rompu le lien l’unissant à la Pologne. Il fut un maître pour beaucoup de peintres polonais et un chantre de la lumière du Midi pour son public.

(*) Le Paysage Provençal Musée Historique à Sanok Polgne

 
Książka ZAWADO autorstwa Charlesa Gourdin wydana przez Muzeum Historyczne w Sanoku 
Le livre ZAWADO de Charles Gourdin édité par le Musée Historique de Sanok
dr Marta Chrzanowska Foltzer przedstawia  życie i twórczość Zawado
dr Marta Chrzanowska Foltzer présente la vie et l'œuvre de Zawado
Wnuczka artysty, Patricia Gourdin dzieli się kilkoma wspomnieniami o Zawado La petite fille de l'artiste Patricia Gourdin partage quelques souvenirs dur Zawado