POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 


Festiwal piosenki skautowej –

Szczep ZHP Południowa Francja

17 lutego 2018

Spotkanie muzyczne harcerzy polskich z Aix en Provence i Nicei, francuskich z Aix en Provence i Sisteronu

Więcej informacji na Facebooku ZHP Południowa Francja


Festival de la chansons scoute
Groupe des scouts polonais
ZHP du Sud de la France
le 17 février 2018
La rencontre musicale des scouts polonais d'Aix en Provence, les scouts français d'Aix et de Sisteron
Plus de renseignements sur le Facebook ZHP Południowa Francja


   

Więcej informacji / plus de renseignements :