POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 


Festiwal piosenki skautowej –

Szczep ZHP Południowa Francja

4 lutego 2017

Spotkanie muzyczne harcerzy polskich z Aix en Provence i Nicei, francuskich z Aix en Provence i Sisteronu a także harcerzy polskich z Irlandii. Kto wygra trofea?

Harcerze mieli zaszczyt gościć Panią Konsul Agnieszkę Duszycę z Konsulatu Polskiego w Lyonie


Festival de la chansons scoute
Groupe des scouts polonais
ZHP du Sud de la France
le 4 février 2017
La rencontre musicale des scouts polonais d'Aix en Provence, les scouts français d'Aix et de Sisteron et aussi des scouts polonais d'Irlande. Qui va gagner les trophée?
Les scouts ont eu l'honneur d'accueillir Madame le Consul Agnieszka Duszyca du Consulat Polonais de Lyon


   
       
       
       
       
       
       

Zuchy Czerwone Maki i Lazurowe Sójki wygrały konkurs na najlepszą piosenkę z piosenką Dżungla! Zuzia wygrała nagrodę specjalną Jury za pięknie wykonany taniec!

Pozostałe trofea otrzymały EDM i IV Aix SGDF

Pani wicekonsul Agnieszka Duszyca reprezentująca Konsulat w Lyonie wręczyła mnóstwo prezentów i nagród dla uczestników.

Nagrody publiczności ufundowane przez Stowarzyszenie Polonica zostały wręczone 5 DH Niezłomni z Irlandii i głównym organizatorom festiwalu czyli DH Ścieżka 

Les louveteaux "Les coquelicots rouges" et "Les Geais d'Azur" avec la chanson "La jungle" ont gagné le concours pour la meilleure chanson. Zuzia a gagné le prix spécial pour sa danse. Les autres trophées ont été gagné par EDM et IX Aix SGDF.
Madame le Consul Agnieszka Duszyca a emmené plein de récompenses pour les participants.
Le Prix du Public offerts par l'Association Polonica ont été attribués au 5DH Niezłomni d'Irlande et aux organisateurs du Festival - DH Ścieżka 

10 lat istnienia harcerstwa na południu Francji - ciasta urodzinowe na festiwalu kroją drużynowe : druhny Amelka, Kasia i Isabella oraz druh szczepowy Jean-Michel
Dziękujemy za wspaniałe ciasta, które zostały wykonane przez panie z KPH - Natalię i Dorotę

10 ans du scoutisme polonais dans le sud de la France - le gâteaux d'anniversaire - les gâteaux sont coupés par les chefs scouts : Amelka, Kasia, Isabella et Jean-Michel

Merci à Natalia i Dorota de KPH pour les très bons gâteaux ! 

 

 

Więcej informacji / plus de renseignements :