Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Wisła / La Vistule

W okazji Roku Wisły w Polsce Polonica zmieniła na jeden dzień bieg naszej największej rzeki i symboliczna Wisła popłynęła ulicą Cours Mirabeau

A l'occasion de l'année de la Vistule en Pologne Polonica a changé pour une journée le cours de ce fleuve et une Vistule symbolique a coulé sur le Cours Mirabeau

       
       
       
       
       
       
       
       
Brawo !
Bravo !

Powrót/Retour

 

 

 

Kilka zdjęć grupowych / Quelques photos du groupe

Plac Albertas Place Albertas
     
Cours Mirabeau - Przed estradą koło pomnika króla René Cours Mirabeau - devant l'estrade, prés de la statue du Roy René

 

Powrót/Retour

 

Scenka : Wina ! Une petite scène : Du Vin !
       

Powrót/Retour