Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 Stoisko Poloniki w czasie Święta Europejskiego 13 maja 2017

Le stand de Polonica lors de la Fête Européenne le 13 mai 2017

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Powrót/Retour