POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

SOBOTA 23 WRZEŚNIA 2017
Stowarzyszenie Polonica miało zaszczyt
uczestniczyć w uroczystej inauguracji Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza w Vence w obecności dostojników polskich i francuskich a także Pani Rity Gombrowicz.
Następnie odbyło się spotkanie Polonii Lazurowego Wybrzeża i Prowansji z przedstawicielami rządu i senatu polskiego w obecności Ambasadora Polski we Francji, Pana Tomasza Młynarskiego, oraz Konsul Generalnej z Lyonu, Pani Joanny Kozińskiej-Frybes
Przy tej okazji pani Marta Foltzer, współprzewodnicząca Stowarzyszenia Polonica, otrzymała Krzyż Zasługi z rąk Pana Ambasadora.
LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
L'Association Polonica a eu l'honneur de participer à l'ouverture solennelle de l'Espace Muséal Witold Gombrowicz à Vence en présence des personnalités polonaises et françaises ainsi que Mme Rita Gombrowicz
Ensuite a eu lieu la rencontre des Polonais du Côte d'Azur de la Provence avec les représentants du gouvernement polonais et du Senat en présence de l'ambassadeur de la Pologne en France, Monsieur Tomasz Młynarski et le Consul Général de Lyon, Mme  Joanna Kozińska-Frybes.
A cette occasion  a eu lieu une remise solennelle par Monsieur l'Ambassadeur de la Croix de Mérite à Mme Marta Foltzer, coprésidente de l'Association Polonica.

Inauguracja Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza

L'ouverture de l'Espace Muséal Witold Gombrowicz

   
       
Spotkanie delegacji z Polski z Polonią La rencontre de la délégation de la Pologne avec les Polonais de la région
       
Uroczyste wręczenie Krzyża Zasługi dla pani Marty Foltzer, współprzewodniczącej Stowarzyszenia Polonica przez Pana Ambasadora Une remise solennelle de la  Croix de Mérite à Mme Marta Foltzer, coprésidente de l'Association Polonica par Monsieur l'Ambassadeur
       
    Delegacja z Aix en Provence
La délégation d'Aix en Provence
wspólnie z Panią Konsul Generalną
ensemble avec Mme le Consul Générale