POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise ŕ Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Drużyna harcerska „Ścieżka” w Aix en Provence

-         to jedna z propozycji Stowarzyszenia Polonica (od stycznia 2007)

-         działamy  w ramach w ramach ZHP poza granicami kraju (www.zhppgk.org ).

Kontakt :

Dh. Magda Guilhou pwd. drużynowa tel. 06 60 90 39 62

-         mail harcerstwo@aixpolonica.net

-       Facebook

-         nasz blog www.sciezka.skyrock.com

 

 Oprocz tego jeździmy na rajdy pod Sainte Victoire, na biwaki i na obozy letnie.

 Latem wybieramy się na obóz harcerski do Polski – spotkamy się z poznańskim szczepem Leśnych w stanicy nad jeziorem (www.lesni.fla.pl ). W ten sposób utrzymujemy kontakt z Polską – polskim harcerstwem i polską przyrodą.

 Nasza drużyna zrzesza :

zuchy i zuchenki – 6-10 lat,

harcerki i harcerzy i – 11-13 lat

harcerki starsze i harcerzy starszych -14-17 lat

 

 

 

 

 

 

La troupe polonaise „Ścieżka” ŕ Aix en Provence

-         une des propositions de l'association Polonica (depuis janvier 2007)

-         nous faisons partie de l'Association du Scoutisme d'Origine Polonaise en France

Contact :

Dh. Magda Guilhou  tel. 06 60 90 39 62

-          mail harcerstwo@aixpolonica.net

-       Facebook

-         notre blog www.sciezka.skyrock.com

 

A part ces rencontres nous partons en vadrouille en bas de la Sainte Victoire, nous partons en bivouac et en camps d'été.

En été nous partons au camp scout en Pologne – nous rencontrons nos amis „Lesni” dans un centre scout dans la foręt au bord de l'eau (www.lesni.fla.pl ).

Notre troupe c'est :

louveteaux – 6-10 ans,

scouts – 11-13 ans

scouts -14-17 ans  

W naszej wielopoziomowej drużynie działają :
zastęp Wilków i zastęp Oliwek. 

 Serdecznie zapraszamy na nasze zbiórki dzieci powyżej 6 lat!

  CZUWAJ

   

  

 

Historia drużyny Ścieżka / Histoire de la troupe Ścieżka