POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Nowy program do stycznia

Polskie tradycje świąteczne

Nouveau programme jusqu'au janvier

les traditions polonaises pour Noël

NIEDZIELA 16 GRUDNIA 2018 -  POLSKA WIGILIA

Bufet tradycyjnych potraw świątecznych
, Wspólne śpiewanie kolęd, Kiermasz świąteczny (polski prezent pod choinkę - rzemiosło artystyczne, kartki, i in.)
18:00 - Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence

Sklep polski Delicepol z Marsyli w Aix en Provence
16:00 - 18:00 Aix en Provence
więcej informacji
DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018  - SOIREE DE NOËL

selon les traditions polonaises
Le buffet des plats traditionnels Les chants de Noël en commun. Petit Marché de Noël – (cadeaux de Noël - artisanat polonais, cartes etc.)
18h00 - Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence


Magasin Delicepol de Marseille à Aix en Provence
16h00 - 18h00 Aix en Provence

plus de renseignements

to już było

100 lat odzyskanej niepodległości !

"Recital fortepianowy POLSKA NA 4 RĘCE"

FANTAZJA POLSKA

CRACOVIA DANZA z Krakowa

derrière nous

100 ans de l'indépendance retrouvée !

"Récital piano LA POLOGNE à 4 MAINS"

FANTAISIE POLONAISE

CRACOVIA DANZA (Pologne)

   

Informacje Szkoła Polska dla dzieci : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informacje kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net 

początek kursów w październiku

Informations Ecole Polonaise pour les enfants : 06 60 90 39 62

szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Informations cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26, polonica@aixpolonica.net

début des cours en octobre

BIBLIOTEKA  POLONIKI   BIBLIOTHEQUE  DE POLONICA

Odwiedźcie nas na Facebooku

Venez nous voir sur Facebook

Ostatnie wydarzenia / derniers événements
Assogora 2018
9.09.2018
Europejski Dzień Języków
26-09-2018
Journée Européenne des Langues

 

To było w Sezonie 2017/2018  ---  C'est qu'on a fait en Saison 2017/2018

Kto chce się włączyć w budowę pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie ?/ Qui veut se joindre à la construction du monument des Aiglons de Lwow à Cracovie?

  

Polska drużyna harcerska / Troupe de scouts polonais

polskie portale we Francji  / Les portails polonais en France :

https://jeszczedalejnizpoludnie.blogspot.fr/   http://wefrancji.pl/   www.polonika.fr  www.ifrancja.fr  www.strefapl.com

 

Qui sommes-nous ?

Kim jesteśmy?

Notre Association Franco-Polonaise a été crée au mois de mai 1999. Elle a pour but d'assurer la promotion de la culture polonaise en Provence et donner aux Polonais habitant dans notre région la possibilité de se rencontrer et de retrouver leurs racines.
Polonica compte parmi ses membres des Polonais et des Français, des adultes et des enfants, tous les amis de la Pologne.

Nasze Stowarzyszenie Polsko-Francuskie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni.
Członkami Stowarzyszenia Polonica są zarówno Polacy jak i Francuzi, dorośli i dzieci, wszyscy przyjaciele Polski.

 

POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE---POLONIA W PROWANSJI---LES POLONAIS EN PROVENCE

- - - ZAPRASZAMY - - -  NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - - ZAPRASZAMY - - - NOUS VOUS INVITONS - - -

 

Realizacja strony : Joanna Garnczarek

 

 

 

Depuis 01/09/2005

 

 

 

 

 

 

 

sudbois