POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

-

13 maja 2018

Jarmark Kresowy

EST'ivales

z udziałem zespołu Perła z Litwy

W programie : tańce wykonaniu polskiego zespołu tańca Perła z Litwy

- spektakl tańców polskich, litewskich, ukraińskich…

- piosenki lwowskie (Duet Nova Aura śpiew, Jerzy Zając akordeon),

- prezentacja polskich Kresów,

- stoiska z polskim rzemiosłem artystycznym, demonstracje rzemiosła

- stoisko restauracji polskiej 'Un Coin de Bonheur " z Marsylii – polskie potrawy kresowe i pieczone prosię

- Ciasta polskie, zimne napoje, piwo,…

- Gry i zabawy dla wszystkich

Wstęp wolny !
de 11:00 – 18:00  -
4642, route de Roquefavour, 
VENTABREN (D65)
(plan)  Coord.GPS N 43.515  E 5.307
Renseignements: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05/ polonica@aixpolonica.net

Program Jarmarku Kresowego 13 maja 2018

11h00  - Otwarcie

11:30  - Występ polskiego Zespołu Tańca Ludowego Perła z Litwy

14:00  - Występ polskiego Zespołu Tańca Ludowego Perła z  Litwy

15h00 - Występ duetu Nova Aura « Lwowskie szlagiery » , na akordeonie gra Jerzy Zając

16:00 - Występ zespołu Tańca Ludowego Perła z Litwy

Liczne atrakcje : kuchnia kresowa przygotowana przez restaurację polską  z Marsylii « Un Coin de Bonheur », polskie domowe ciasta, napoje, rzemiosło artystyczne, diaporama o sztuce kresόw, wspόlne śpiewanie, tańce, gry dla dzieci… oraz niespodzianki !

Zapraszamy !!!
Le 13 mai 2018

Fête Populaire

EST'ivales

avec la participation de l'ensemble Perla de Lituanie

Au programme : danses par l'ensemble polonais Perła de Lituanie

- spectacle de danses polonaises, lituaniennes, ukrainiennes, …

- chansons de Lviv (Duo Nova Aura chants, Jerzy Zając accordéon),

- présentation des régions de l'est de la Pologne,

- stands d’artisanat polonais, démonstrations d’artisanats,

- stand du restaurant polonais 'Un Coin de Bonheur " de Marseille – plats
  polonais traditionnels de l'est
et cochon rôti !

- Gâteaux polonais, buvette : boissons froides, bières,…

- Jeux et animations populaires pour tous

Entrée libre ! Programme détaillé et les horaires des spectacles bientôt !
de 11h00 – 18h00  - 4642, route de Roquefavour, 
VENTABREN (D65)
(plan)  Coord.GPS N 43.515  E 5.307
Renseignements: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05/ polonica@aixpolonica.net

Programme de la fête populaire polonaise  EST’ivales le 13 mai 2018

11h00 - Ouverture

11h30 - Spectacle par l’ensemble polonais de Danse Folklorique Perła de Lituanie

14h00 - Spectacle par l’ensemble polonais de Danse Folklorique Perła de Lituanie

15h00 - Concert des chansons de Lviv par duo Nova Aura, à l’accordéon Jerzy Zając

16h00 - Spectacle par l’ensemble polonais de Danse Folklorique Perła de Lituanie

Nombreuses attractions : gastronomie polonaise par le restaurant polonais de Marseille « Un Coin de Bonheur », gâteaux polonais maison, boissons, bière polonaise, artisanat, projection sur l’art de l’Est de la Pologne, chants et danses pour tous, jeux pour enfants… et des surprises !

Venez nombreux !

 
Perł Perła   Perła   Perła  
       
Perła   Perła   Nova Aura  Jerzy Zają