POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise ŕ Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

22 stycznia 2017 roku dzieci ze Szkoły Polskiej przedstawiły Jasełka
"Wigilijny czas"
W tym przedstawieniu dzieci opowiedziały o polskich zwyczajach wigilijnych
Gratulujemy małym aktorom, którzy przygotowali ten spektakl
Le 22 janvier 2017 les enfants de l'Ecole Polonaise ont présenté le Spectacle de Noël "Le temps de Noël" .
Dans ce spectacle les enfant ont raconté des traditions polonaises de Noël.
Nous félicitons les jeunes acteurs qui ont préparé ce spectacle

 

       
       

W domu pachnie już świętami:

pastą, lasem, bakaliami

I już ryby i już grzyby są na stole
Zaraz przyjdzie i na kluski z makiem kolej
       

Najtrudniejsze dziś zadanie

to choinki ubieranie
Nie żałuj tego, choinko mała,
że już nie będziesz
wśród lasu stała
W domu nastrój jest wspaniały.
Stół przykrywa obrus biały

To już pora na wigilię, to już czas, 

A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas

       

Podzielić się opłatkiem, 

powiedz mi, co to znaczy? 

To dobrze życzyć innym

 I wszystko im przebaczyć.

       
   

Mama z tatą, babcia z dziadkiem

          wszyscy łamią się opłatkiem

Ja dla wszystkich mam życzenia:

          zdrowia, szczęścia, powodzenia.

A kiedy Wigilii przyjdzie czas
zaśpiewa najpiękniej każdy z nas

Wigilia kolędą brzmiąca 
Wigilia z dobrym życzeniem 
Wigilia ze spełnionym marzeniem.

Gdy Wigilia jest, (Bóg się rodzi,)
Gdy choinka jest, (gwiazdka wschodzi)
Żadnych smutków,tylko wszędzie śnieg,bis
       
       
Udało się ! (mimo trudności związanych z epidemią grypy...) On a réussi ! (malgré les problčmes liés ŕ l'épidémie de la grippe...)