POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

powrót/retour 

Europejski Dzień Języków w Aix en Provence
26 września 2017 roku wraz z innymi stowarzyszeniami europejskimi, Polonica wzięła udział w Forum, zorganizowanym przez stowarzyszenie La Maison d'Europe.
Forum to odbyło sie na placu przed Merostwem Aix en Provence.
Polonica prezentowała stoisko poświęcone językowi polskiemu, na którym można było obejrzeć książki po polsku, podręczniki do nauki języka polskiego dla dzieci i dorosłych oraz tablice poświęcone różnym trudnościom języka polskiego.
W czasie tego forum, na scenie, stowarzyszenia prezentowały piosenki w swoich językach. Oczywiście nie zabrakło piosenek polskich śpiewanych przez członków Poloniki.
  Le 26 septembre 2017 l'association Polonica, avec les autres associations européennes, a participé au Forum organisé par l'association La Maison de l'Europe sur la place de l'Hôtel de Ville.
Polonica a présenté un stand consacré à la langue polonaise. On pouvait y consulter les livres en polonais, les manuels de polonais pour les adultes et pour les enfants et les panneaux explicatifs sur les difficultés de la langue polonaise.
Lors de ce forum les association ont présenté les chansons dans leurs langues. Evidement l'association Polonica a présenté aussi les chansons polonaises chantées par les membres.

 

 
        
       
       
       
       
       
       
       
       

 

29 września 2017 Polonica wzięła udział w Dniu Języków dla dzieci szkolnych zorganizowanym przez bibliotekę  w Velaux.  Le 29 septembre 2017 Polonica a participé à la Journée des Langues pour les écoliers organisée par la bibliothèque de Velaux. 

 

     
     

powrót/retour