POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
Dla naszego stowarzyszenia jedną z najważniejszych dziedzin dzialalności jest promocja języka polskiego, dlatego też Polonica wzięła aktywny udział w tym dniu.
 LA JOURNEE EUROPENNE DES LANGUES
Pour notre association la promotion de la langue polonaise est l'une de principaux domaine d'activité et c'est pour cela Polonica a participé activement dans cette journée.
26 września 2017 roku wraz z innymi stowarzyszeniami europejskimi Polonica wzięła udział w Forum, zorganizowanym przez stowarzyszenie La Maison d'Europe.
Forum to odbyło sie na placu przed Merostwem Aix en Provence
  Le 26 septembre 2017 l'association Polonica avec les autres associations européennes a participé au Forum organisé par l'association La Maison de l'Europe sur la place de l'Hôte de Ville.
29 września 2017 Polonica wzięła udział w Dniu Języków dla dzieci szkolnych zorganizowanym przez bibliotekę  w Velaux.   Le 29 septembre 2017 Polonica a participé à la Journée des Langues pour les écoliers organisée par la bibliothèque de Velaux.