POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
 26 września 2018 roku wraz z innymi stowarzyszeniami europejskimi Polonica wzięła udział w Forum, zorganizowanym przez stowarzyszenie La Maison d'Europe.
Forum to odbyło sie na placu przed Merostwem Aix en Provence
 LA JOURNEE EUROPENNE DES LANGUES
 Le 26 septembre 2017 l'association Polonica avec les autres associations européennes a participé au Forum organisé par l'association La Maison de l'Europe sur la place de l'Hôte de Ville.

 

Dziękujemy naszym członkom, którzy uczą sie języka polskiego w naszym Stowarzyszeniu i reprezentowali nas na tym Dniu !!! Merci à nos membre qui apprennent la langue polonaise au sein de notre Association et qui nous ont représenté lors de cette Journée !!!