POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

100 lat odzyskanej niepodległości !

W SOBOTĘ 1 GRUDNIA 2018

w ramach cyklu "Muzyka Polska"

i obchodów stulecia niepodległości Polski

odbędzie się

 RECITAL FORTEPIANOWY - POLSKA NA 4 RĘCE

w wykonaniu

Krzysztofa Książka (półfinalisty Konkursu Chopinowskiego 2015 w Warszawie)

i Agnieszki Zahaczewskiej

W programie: m. in. Chopin, Paderewski, Kurpiński
20:30 – Kościół St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence
Informacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

program koncertu
Bilety : Cena 12 euro, ulgowe – członkowie Poloniki i młodzież szkolna oraz emeryci i bezrobotni – 10 euro
Informacje i rezerwacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 polonica@aixpolonica.net

Sprzedaż biletów od 11tej – 20tej rue Espariat koło Kościoła St Esprit.

100 ans de l'indépendance retrouvée !

LE SAMEDI 1 DECEMBRE 2018

dans le cadre du cycle "Musique Polonaise"

et les festivités liées au centenaire de l'indépendance de la Pologne

aura lieu

LE RECITAL PIANO - LA POLOGNE A 4 MAINS

par  Krzysztof Książek (demi-finaliste du Concours Chopin de Varsovie 2015)

 et Agnieszka Zahaczewska

Au programme : entre autres Chopin, Paderewski, Kurpiński
20h30 – Eglise St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence

Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

programme du concert
Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05
Tarif : plein 12 euro, réduit – membres de Polonica, scolaire, retraités, chômeurs 10 euro.
Renseignements et réservations : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 polonica@aixpolonica.net

Vente des billets à partir de 11h00 – 20h00 rue Espariat à coté de l'Eglise

   

Krzysztof Książek, ur. w 1992 r, był uważany za większość krytyków za najlepszego pianistę Konkursu Chopinowskiego w 2015 roku. Od 2005 roku jest studentem Stefana Wojtasa, najpierw w szkole muzycznej w Krakowie, a następnie jako student w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Kontynuuje naukę w Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover sous la direction de Arie Vardi.

Agnieszka Zahaczewska – ur. W 1991 r. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat. Uczyła sę  od 2007 do 2015 r. u prof. Stefana Wojtasa, gdzie ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie. Obecnie kontynuuje studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Wojciecha Świtały. W czasie studiów doskonaliła swoje umiejętności kameralne  pod okiem m. in prof. Kai Danczowskiej. Występowała różnymi muzykami między innymi z Krzysztofem Książkiem. Jest laureatką wielu konkursów

 

Krzysztof Książek, né en 1992, a été considéré par la plupart des critiques comme le meilleur pianiste polonais du Concours Chopin en 2015. Il a commencé à apprendre le piano à l'âge de 9 ans. Depuis 2005, il est l’élève de Stefan Wojtas, d'abord à l'école de musique de Cracovie, puis comme étudiant à l'Academie de musique de Bydgoszcz. Il poursuit sa formation à la Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover sous la direction de Arie Vardi.

Agnieszka Zahaczewska
– née en 1991. Elle à commencé l'apprentissage du piano à l'âge de 7 ans. Elle a étudié avec le professeur Stefan Wojtas dès 2007 - 2015 à l'Académie de Musique de Cracovie. Actuellement elle continue ses études à l'Académie de Musique de Katowice chez prof. Wojciech Świtała. Elle se spécialise dans la musique de chambre. Elle collabore avec des nombreux musiciens - entre autres avec Krzysztof Książek. Elle est lauréate de nombreux concours.

Krzysztof Książek zagrał wiele recitali w Polsce i za granicą, w Niemczech, w Chinach, we Francji, w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, we Włoszech, w Japonii, na Słowacji itd. Uczestniczył w wielu festiwalach w Polsce i za granicą. Otrzymał wiele nagród na konkursach, m. in za interpretację utworów Chopina, zwłaszcza w Polsce, w Hiszpanii, we Włoszech i na Ukrainie.

Dyskografia : Piano Works Mazurkas Nocturne (album CD) - Dux - kwiecień 2018, Koncert fortepianowy Symphonie numer 8 (album CD z José Maria Florencio i Santander Orchestra) - listopad 2016.

Krzysztof Książek zachwyca naturalnością i elegancją fraz, bogactwem i delikatnością niuansów, świeżością dotyku, subtelnością barw, ale także bogactwem dźwięków a także wirtuozerią w szybkich pasażach... (ResMusica.com 2017) 

Krzysztof Książek a donné des récitals et des concerts en Pologne et à l’international, en Allemagne, en Chine, en France, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Italie, au Japon, en Slovaquie, etc. Il a participé à de nombreux festivals en Pologne et à l’international. Il a également remporté de nombreux prix lors de compétitions autour d’interprétations de Chopin notamment en Pologne, en Espagne, en Italie ou en Ukraine. Discographie - Piano Works Mazurkas Nocturne (album CD) - Dux - avril 2018 Concerto pour piano Symphonie numéro 8 (album CD avec José Maria Florencio et Santander Orchestra) - novembre 2016.

Krzysztof Książek "émerveille par le naturel et l’élégance des phrasés, la richesse et la finesse des nuances, la délicatesse et la fraîcheur du toucher, par la subtilité des teintes, mais aussi par la splendeur des sonorités autant que par le brio dans les passages rapides, (…) ". (ResMusica.com 2017)

 

Program koncertu "Polska na 4 ręce"
1 grudnia 2018 w Aix en Provence
Programme du concert "La Pologne à 4 mains"
1 décembre 2018 à Aix en Provence

K. Kurpiński- Fuga i coda B-dur na temat "Jeszcze Polska nie zginęła" (KK)

C. Debussy- Preludia z tomu II (AZ)
     
 nr VII "La terrasse des audiences du clair de lune"
       nr VI "Général Lavine – eccentric"
       nr VIII "Ondine
"
       nr XII "Feux d'artifice"

F. Chopin- Polonez fis-moll op. 44 (KK)

Mazurki op. 7 nr 2 a-moll nr 3 f-moll - (KK)

I.J. Paderewski- Wariacje A-dur op. 16 nr 3 - (KK)

***

F. Schubert - Andantino varié h-moll op. 84 D. 823

M. Moszkowski - Kaleidoskop op. 74
                                 nr 4
Allegro moderato e grazioso,
                                 nr 2 Presto,
                                 nr 6 Mesto,
                                 nr 7 Tempo di Valse

F. Chopin - Wariacje D-dur na 4 ręce

M. Ravel - Moja matka gęś
      1. Pavane de la Belle au bois dormant
      2.  Petit Poucet
      3. Laideronnette, impératrice des pagodes
      4. Les entretiens de la belle et de la bête
      5. Le jardin féerique.

I. J. Paderewski - Album tatrzańskie op. 12

                              nr 1 Allegro con brio,
                              nr 2 Andantino molto espressivo,
                              nr 5 Allegretto,
                              nr 3 Allegro con moto

druga część na 4 ręce

K. Kurpiński- Fugue et coda Si bémol majeur sur le thème de l'hymne national polonais (KK)

C. Debussy- Préludes du tome II (AZ)
      nr VII "La terrasse des audiences du clair de lune"
       nr VI "Général Lavine – eccentric"
       nr VIII "Ondine
"
       nr XII "Feux d'artifice"

F. Chopin- La Polonaise fa dièse mineur op. 44 (KK)

Mazurkas op. 7 2 la mineurl n° 3 fa mineur - (KK)

I.J. Paderewski- Variations en La majeur op. 16 n° 3 - (KK)

***

F. Schubert - Andantino varié si mineur op. 84 D. 823

M. Moszkowski - Kaléidoscope op. 74
                               n° 4
Allegro moderato e grazioso,
                               n° 2 Presto,
                               n° 6 Mesto,
                               n° 7 Tempo di Valse

F. Chopin - Variations en Ré majeur à 4 mains

M. Ravel - Ma mère l'Oye
      1. Pavane de la Belle au bois dormant
      2.  Petit Poucet
      3. Laideronnette, impératrice des pagodes
      4. Les entretiens de la belle et de la bête
       5. Le jardin féerique.

I. J. Paderewski - Tatra Album op. 12

                                n° 1 Allegro con brio,
                                n° 2 Andantino molto espressivo,
                                n° 5 Allegretto,
                                n° 3 Allegro con moto

ensemble de la deuxième partie à 4 mains