POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Adres pocztowy - Adresse postale
                  
POLONICA
Association Franco-Polonaise
Maison de la Vie Associative
le Ligourès
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence

 tél: 04 42 50 62 26

 

mail :polonica@aixpolonica.net

 

Kursy polskiego i lekcje Szkoły Polskiej oraz większość naszych akcji odbywa się w
lokalach Parafii St André 5, av André Magnan,
Val St André, Aix en Provence
lub
Centre Socioculturel "La Grande Bastide", Avenue du Square,
Val St André, Aix en Provence
Les cours de polonais, les leçons de l'Ecole Polonaise et la plupart de nos activités ont lieu :
aux locaux de la Paroisse St André 5, av André Magnan,
Val St André, Aix en Provence
ou
au Centre Socioculturel "La Grande Bastide", Avenue du Square,
Val St André, Aix en Provence

 

Zapisy Inscriptions
Zapis indywidualny : 25 €
Zapis rodzinny : 40 €
Studenci, bezrobotni, emeryci : 15 €
Zapis specjalny - koniec sezonu 2018/2019 i sezon 2019/2020
Zapis indywidualny : 30 €
Zapis rodzinny : 45 €
Studenci, bezrobotni, emeryci : 20 €
Formularz zapisu

Adhésion individuelle : 25 €

Adhésion familiale : 40 €
étudiants, retraités, demandeurs d'emploi : 15 €

Formule spéciale - fin de la saison 2018/2019 et la saison 2019/2020

Adhésion individuelle : 30 €

Adhésion familiale : 45 €
étudiants, retraités, demandeurs d'emploi : 20 €

Formulaire d'inscription

Opłaty czekiem lub przelewem bankowym na konto
(RIB zostanie przesłany po wysłaniu prośby na polonica@aixpolonica.net)
Payement par chèque ou par virement bancaire
(envoyer la demande d'un RIB au polonica@aixpolonica.net)

 

Zarząd

Conseil d'Administration

Joanna GARNCZAREK – Współprezes

Marta FOLTZER – Współprezes

Elżbieta POLEWSKA – Skarbnik

Anna MAZIARZ – Sekretarz

Magdalena GUILHOU, odpowiedzialna za Szkołę Polską

Eric FOLTZER

Wiesław ROJEWSKI

Patricia GOURDIN

Grażyna FEJKLOWICZ

Joanna GARNCZAREK – Co-Présidente

Marta FOLTZER – Co-Présidente

Elżbieta POLEWSKA – Trésorière

Anna MAZIARZ – Secrétaire

Magdalena GUILHOU, responsable de l'Ecole Polonaise

Eric FOLTZER

Wiesław ROJEWSKI

Patricia GOURDIN

Grażyna FEJKLOWICZ 

Ksiądz polski / Prêtre polonais - Krzysztof Nowak tel. 06 82 83 98 69