POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Organizowany przez Stowarzyszenie POLONICA

SOBOTA 13 PAŹDZIERNIKA 2018
Wieczó
r "L'air du temps"
 koncert piosenki francuskiej
w wykonaniu Leszka Długosza, Denisa D'antoni i Duetu Nova Aura
(promocja języka francuskiego Krakowie)
20:00 Księgarnia muzyczna Kurant, Rynek Główny, Kraków
Organisé par l'Association Polonica

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 – Concert "L'air du temps"
– concert de la chansons française par Leszek Długosz, Denis D'antoni et Duo Nova Aura

(promotion de la langue française à Cracovie)
20h00 Librairie musicale Kurant, Rynek Główny (Place du Marché), Cracovie