POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

ŚWIĘTY MIKOŁAJ

Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni, mieszkańcy dużych miast i małych miasteczek. Święty Mikołaj odwiedza nas 6 grudnia lub w wieczór wigilijny.
Wieść głosi, iz urodził się na przełomie wieków III i IV w Turcji. Krąży o nim wiele legend. Niegdyś był patronem żeglarzy i wędrownych kupców (urodził się w rodzinie bogatych kupców). Chronił ich od niebezpieczeństw podróży i zapewniał powodzenie w han
dlu. Patronował też wielkim przedświątecznym jarmarkom. Urodzeni 6 grudnia chłopcy dostawali imię - Mikołaj (Hamberg i Lubeka). Niektóre miasta uczyniły go swoim patronem: Nowy Jork, Amsterdam. Za opiekuna obrali go również uczeni, pasterze, bankierzy, a nawet więźniowie.
Swięty Mikołaj ukończył seminarium duchowne i przez wiele lat był biskupem Miry, portowego miasteczka w Azji Mniejszej. Był człowiekiem wielkiego serca, pomagał biednym i potrzebującym. Rozdał cały swój majątek ubogim. Prawdopodobnie czyn
ił też cuda. Obecnie Święty Mikołaj przynosi co roku prezenty 90 milionom dzieci na całym świecie. Zostawia je pod poduszką, w skarpetach, bucikach czy pod choinką.
W Polsce czekamy na niego 6 grudnia oraz w wigilię Bożego Narodzenia. Ubrany jest w czerwo
ny płaszcz, a na plecach dźwiga ogromny wór z prezentami. Jeszcze nie tak dawno do polskich dzieci przychodził w asyście anioła i diabła. Anioł rozdawał grzecznym maluchom słodycze, a niegrzecznym diabeł wręczał rózgi.
W Stanach Zjednoczonych Święty Mikoł
aj - Santa Claus ma długą białą brodę, czerwony żakiet, czerwone spodnie i duży wór z prezentami. Wchodzi do domów przez komin. Dzieci dostają prezenty w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 

SAINT – NICOLAS

Tout le monde l’adore – adultes, enfants, riches, pauvres, habitants de grandes villes et de petits villages. Saint-Nicolas nous rend visite soit le 6 décembre, soit le soir du Réveillon de Noël.

Né dans le tournant du 3ème et 4ème siècles en Turquie, Saint –Nicolas est rendu célèbre par de nombreuses légendes.

Jadis il fut le patron des navigateurs et des marchants ambulants ( lui-même issu d’une famille de riches commerçants). Il les protégea contre les dangers du voyage et leur assura le succès dans les affaires. Il fut aussi le patron des foires organisées à l’occasion de grandes fêtes.

Selon une coutume locale, surtout dans les villes de Hambourg et Lübeck, tous les garçons nés le 6 décembre portaient le prénom de Nicolas. Certaines villes comme New York ou Amsterdam, l’ont aussi choisi comme patron. Les grands savants, les bergers, les banquiers et même les prisonniers en ont fait leur protecteur.

Après les études au Séminaire Saint-Nicolas fut pendant des années l’évêque de Myre, une ville portuaire en Asie Mineure. C’était un homme de grand cœur, il aidait les pauvres et les nécessiteux. Il distribuait toute sa richesse aux gens dans le besoin. Il paraît qu’il fit aussi des miracles.

Actuellement Saint-Nicolas apporte chaque année des cadeaux aux 90 millions d’enfants du monde entier. Il les dépose sous l’oreiller, dans les chaussettes, dans les souliers ou alors sous le sapin de Noël.

En Pologne nous l’attendons le 6 décembre et le jour du Réveillon de Noël. Il est vêtu d’un manteau rouge et porte sur le dos un énorme sac rempli de cadeaux. Jusqu’à une période très récente il venait chez les enfants polonais en compagnie de l’Ange et du diable. L’Ange distribuait des confiseries aux gentils enfants et les méchants recevaient un fouet de la part du diable.

Aux Etats Unis Saint-Nicolas – Santa Claus, porte une longue barbe blanche, une veste et un pantalon rouges ainsi qu’un grand sac de cadeaux . Il entre dans les maisons par la cheminée. Les enfants reçoivent les cadeaux le jour de Noël.