POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

22 września 2017 - początek kalendarzowej jesieni Le 22 septembre 2017 - le début de l'automne22 września o 19:00 w Martigues
 l'Alinea librairie, 12 rue Jean Roque,
Spotkanie z pisarzem polskim, autorem powieści sensacyjnych
 
Zygmuntem Miłoszewskim
który
będzie dedykował książki i odpowiadał na pytania

le 22 septembre à 19 heures  à Martigues
 l'Alinea librairie, 12 rue Jean Roque,
L'écrivain polonais
Zygmunt Miłoszewski
auteur de polars sera présent pour répondre aux questions et dédicacer ses livres

 

 

   
   

 

 

   

 
 

 

 

 

Wydarzenia, ogłoszenia i informacje praktyczne / Les informations, les annonces et les renseignements pratiques

Les portails polonais en France / Polskie portale we Francji

 

http://wefrancji.pl/    www.strefapl.com     www.ifrancja.fr

Polskie ślady w Prowansji

18 września 2004 w miejscowości Les Angles (84 - koło Awinionu) został otwarty "szlak malarzy". Trasa wiodąca ścieżkami i uliczkami Les Angles przypomina twórczość artystów francuskich i zagranicznych,  związanych z tym jakże malowniczym miasteczkiem. Polski malarz Zygmunt Waliszewski (1897-1936), tworzący w Les Angles latem 1930 roku, znalazł się wśród przdestawionych  artystów. Reprodukcja jego pejzażu z Les Angles (oryginał w Muzeum Narodowym w Warszawie) została umieszczona na trasie spacerowej. Odpowiednia broszura z krótkimi informacjami na temat  malarzy pozwoli publiczności zapoznać sie bliżej z sylwetkami tworców takich jak: André Derain, Alfred Lesbros, Victor Crumière, Louis Montagné, Zygmunt Waliszewski. Trasa będzie dostępna przez cały rok.
Zapraszamy wszystkich na trasę malarzy koło Tour des Mascs w Les Angles - to kolejny polski ślad w Prowansji!
Kontakt i informacje: Merostwo Les Angles  04 90 15 10 50

Des traces polonaises en Provence

Le 18 septembre 2004 aux Angles (84 - près d'Avignon), a été inauguré un chemin des peintres. Ce sentier artistique rappelle au public la création des artistes français et étrangers, liée à ce pittoresque village. Parmi les artistes représentés  se trouve le peintre polonais Zygmunt Waliszewski (1897-1936) qui a travaillé aux Angles durant l'été 1930. La reproduction de son paysage des Angles (original au Musée National de Varsovie) est placée sur le sentier. Une brochure explicative facilite la visite. Le chemin des peintres sera ouvert toute l'année.  Vous y trouverez les peintres comme: André Derain, Alfred Lesbros, Victor Crumière, Louis Montagné, Zygmunt Waliszewski.
Visitez le chemin des peintres et découvrez des traces polonaises en Provence - à la Tour des Mascs aux Angles !
Information: Mairie des Angles 04 90 15 10 50