POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Może kogoś zainteresuje !
Jedno ze stowarzyszeń w Aix en Provence (Art et Vie) organizuje wycieczkę do Polski "Od Bałtyku do Tatr" od 2 do 16 czerwca 2019
Cela peut vous intéresser !
Une des associations d'Aix en Provence (Art et Vie) organise une excursion en Pologne "De la Baltique au Tatras" du 2 juin au 16 juin 2019.
Informacje   Formularz zapisu Informations Bulletin d'inscription

 

Polski Kwartet Jazzowy  w Vitrolles / Le quatuor polonais du Jazz à Vitrolles

Maciej Obara Quartet « Unloved » – Samedi 2 mars – Moulin à Jazz (21h) – Le Moulin à Jazz

Exposition

Yifat GAT / Izabela KOWALCZYK

Du 15 Février au 03 Mars 2019 à l'ATELIER SERUSE, au 25 rue d'Isoard - 13001 Marseille

Vernissage le 15 Février à 18h

Ouvert au public : le 16, 17, 23 Février, le 2 et 3 Mars de 10h à 18h, et sur Rendez-vous. 

Contactez nous par e-mail ou par tél.:

Izabela : izabelakowalczyk@hotmail.fr   06 60 10 29 43
Yifat : lookelisten@gmail.com  06 80 45 03 32

Attirées par leurs qualités opposées, Yifat GAT et Izabela KOWALCZYK ont déjà noué un dialogue par le biais de plusieurs collaborations : les livres B&W, les éditions #BringSomethingPink et l’exposition Grand Mur.

 Autour de l’exposition :

 Rencontres et discussions avec le public

Publication d'un catalogue

En savoir plus

 

FESTIWAL KINO POLSKA MARSYLIA

8-9 LUTEGO 2019 Marsylia

FESTIVAL DU CINEMA POLONAIS KINOPOLSKA

8-9 FEVRIER 2019

Marseille

plus de renseignements

 

NIEDZIELA 27 STYCZNIA 2019 o 16:00, Le Silo, Marsylia

Koncert fortepianowy - gra Szymon Nehring (Polska) z Orkiestrą Filharmoniczną Opery z Marsylii - (Penderecki, Chopin, Czajkowski)

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 à 16H00, Le Silo, Marseille

Concert symphonique piano et orchestre
par Szymon Nehring (Pologne) et l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Marseille (Penderecki, Chopin, Tchaïkowsky)

plus de renseignements

 

 

Warto zwiedzić i dowiedzieć się więcej !
Muzeum Witolda Gombrowicza w Vence
A visiter et découvrir plus des renseignements !
Espace Muséal de Witold Gombrowicz à Vence

 

 

Wydarzenia, ogłoszenia i informacje praktyczne / Les informations, les annonces et les renseignements pratiques

Les portails polonais en France / Polskie portale we Francji

 

http://wefrancji.pl/    www.strefapl.com     www.ifrancja.fr

Polskie ślady w Prowansji

18 września 2004 w miejscowości Les Angles (84 - koło Awinionu) został otwarty "szlak malarzy". Trasa wiodąca ścieżkami i uliczkami Les Angles przypomina twórczość artystów francuskich i zagranicznych,  związanych z tym jakże malowniczym miasteczkiem. Polski malarz Zygmunt Waliszewski (1897-1936), tworzący w Les Angles latem 1930 roku, znalazł się wśród przdestawionych  artystów. Reprodukcja jego pejzażu z Les Angles (oryginał w Muzeum Narodowym w Warszawie) została umieszczona na trasie spacerowej. Odpowiednia broszura z krótkimi informacjami na temat  malarzy pozwoli publiczności zapoznać sie bliżej z sylwetkami tworców takich jak: André Derain, Alfred Lesbros, Victor Crumière, Louis Montagné, Zygmunt Waliszewski. Trasa będzie dostępna przez cały rok.
Zapraszamy wszystkich na trasę malarzy koło Tour des Mascs w Les Angles - to kolejny polski ślad w Prowansji!
Kontakt i informacje: Merostwo Les Angles  04 90 15 10 50

Des traces polonaises en Provence

Le 18 septembre 2004 aux Angles (84 - près d'Avignon), a été inauguré un chemin des peintres. Ce sentier artistique rappelle au public la création des artistes français et étrangers, liée à ce pittoresque village. Parmi les artistes représentés  se trouve le peintre polonais Zygmunt Waliszewski (1897-1936) qui a travaillé aux Angles durant l'été 1930. La reproduction de son paysage des Angles (original au Musée National de Varsovie) est placée sur le sentier. Une brochure explicative facilite la visite. Le chemin des peintres sera ouvert toute l'année.  Vous y trouverez les peintres comme: André Derain, Alfred Lesbros, Victor Crumière, Louis Montagné, Zygmunt Waliszewski.
Visitez le chemin des peintres et découvrez des traces polonaises en Provence - à la Tour des Mascs aux Angles !
Information: Mairie des Angles 04 90 15 10 50