POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

                

Święty Mikołaj

Saint Nicolas

Boże Narodzenie - tradycje 

 

Noël - traditions 

 Boże Narodzenie - przepisy

Noël - recettes

Szopki Krakowskie
na liście UNESCO
od listopada 2018 !
Les crèches de Cracovie
sur la liste de UNESCO depuis novembre 2018 !