POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

PROGRAM LUTY-KWIECIEŃ 2019   PROGRAMME FEVRIER-AVRIL 2019

 LUTY

FEVRIER

ŚRODA 13 LUTEGO 2019 – Wycieczka starszych klas Szkoły Polskiej do Paryża. "Śladami polskimi w Paryżu"

MERCREDI 13 FEVRIER 2019 – Excursion de grandes classes de l'Ecole Polonaise à Paris. "Sur les traces des Polonais illustres à Paris"

 MARZEC

MARS

SOBOTA 2 MARCA – NIEDZIELA 3 MARCA 2019 – Harcerski festiwal piosenki
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence (plan)
Informacje
: 06 60 90 39 62

SAMEDI 2 MARS – DIMANCHE 3 MARS 2019 Festival de la chanson scoute
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Aix en Provence (plan)
Renseignements : 06 60 90 39 62

WTOREK 5 MARCA 2019 – Tradycyjny polski "Śledź" i francuski "Tłusty wtorek"
Spotkanie przy przyniesionych przez wszystkich przysmakach polskich i francuskich oraz przy muzyce ! Tańczymy do północy !
Napoje zapewnia Polonica.  Wstęp wolny.
20:00 24:00 Sala "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Provence (plan)
Informacje:
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

MARDI 5 MARS 2019 – Le traditionnel –"Śledź - Hareng" polonais et le Mardi Gras français
La fête traditionnelle dansante autours des plats polonais et français apportés par les participants et au son de la musique ! Danses jusqu’à minuit. Les boissons sont offertes par Polonica. Entrée libre.
20h00 24h00 Salle "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Provence (plan)
Renseignements:
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

PIĄTEK 15 MARCA 2019 – Wieczorek Filmowy Poloniki
Film "Irena Sendler Une histoire vraie" (polski tytuł "Dzieci Ireny Sendlerowej"), 2009.
Wersja francuska
20:30 – Sala "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Provence (plan)
Informacje:
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

VENDREDI 15 MARS 2019 – Soirée Ciné de Polonica
Film "Irena Sendler Une histoire vraie, 2009. Version française.
Entrée libre
20h30 – Sala "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Provence (plan)
Renseignements :
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

 ŚRODA 20 MARCA 2019 - Pożegnanie zimy, Topienie Marzanny, Szkoła Polska.
Uwaga Topienie Marzanny przeniesione na ŚRODĘ 3 KWIETNIA
Spacer ekologiczny – lekcja w plenerze i sprzątanie brzegów rzeki Arc.
Informacje  : 06 60 90 39 62/ 04 42 95 14 05

MERCREDI 20 MARS 2019 - Les adieux à l’hiver - la noyade de Marzanna à l'Ecole Polonaise
Attention
la noyade de Marzanna déplacé à MERCREDI 3 AVRIL

Promenade écologique – cours en plein-air et nettoyage des bords de l'Arc
Renseignements : 06 60 90 39 62/ 04 42 95 14 05

  ŚRODA 27 MARCA 2019 – spotkanie uczniόw Szkoły Polskiej z Elizą Piotrowską, polską pisarką mieszkającą w Brazylii, autorką książek dla dzieci
Informacje  : 06 60 90 39 62/ 04 42 95 14 05

  MERCREDI 27 MARS 2019 Rencontre des élèves de l’Ecole Polonaise avec Eliza Piotrowska, écrivain polonaise vivant au Brésil, auteure de livres pour enfant.
Renseignements : 06 60 90 39 62/ 04 42 95 14 05

  SOBOTA 30 MARCA - NIEDZIELA 31 MARCA 2019 - Harcerski wiosenny biwak drużyny "Ścieżka"
Informacje : 06 60 90 39 62

  SAMEDI 30 MARS – DIMANCHE 31 MARS 2019 – Bivouac de Printemps de la troupe de scouts "Ścieżka" Renseignements : 06 60 90 39 62

 KWIECIEŃ

AVRIL

SOBOTA 6 KWIETNIA 2019 – Kurs gotowania "Żurek, mazurek i coś jeszcze" 
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona. Zapis – 15 euro.
10:00 – 13:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide

Informacje i zapisy
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

SAMEDI 6 AVRIL Atelier cuisine "Żurek, mazurek & Co" 
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité. Tarif – 15 Euro.
10h00 – 13h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide

Renseignements et inscriptions
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net
 

NIEDZIELA 14 KWIETNIA 2019 W Niedzielę Palmową
 - Wielkanocny Kiermasz Świąteczny Poloniki – palmy i rękodzieło polskie
17:00 – 18:00 przed kościołem St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
- Msza św. w Niedzielę Palmową – konkurs dla dzieci na najpiękniejszą palmę
18:00 Kościół St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
- Sklep polski DELICEPOL z Marsylii w Aix en Provence
Można składać wcześniej zamówienia, szczególnie na wędliny i ciasta
Zamówienia tel : 04 91 41 82 12 www.delicepol.com  Facebook  information@delicepol.com
16:00 – 18:00 i 19h-20h Sale Parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 - Le dimanche des Rameaux
- Le Petit Marché de Pâques de Polonica – rameaux et artisanat polonais
17h00 – 18h00 sur le parvis de l'église St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
- La Messe pour le Dimanche des Rameaux Concours du plus beau Rameau destiné aux enfants
18h00 - l'église St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
- L
e magasin polonais DELICEPOL de Marseille à Aix en Provence
Vous pouvez passer vos commandes
– surtout pour les gâteaux, charcuterie etc.
Les commandes : Tél : 04 91 41 82 12
Facebook ou information@delicepol.com
16h30 – 18h00 et 18h00 - 19h00 Salles Paroissiales  St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

SOBOTA 20 KWIETNIA 2019 Święcenie pokarmów
Przed święceniem i po święceniu:
Kiermasz Wielkanocny Polskiego Rękodzieła i harcerski kiermasz książek w ogrodach parafii

17:00 – święcenie - Parafia St André, avenue André  Magnan, Aix en Provence

SAMEDI 20 AVRIL 2019 - Bénédiction du panier pascal
avant et après la bénédiction :
Vente d’artisanat polonais de Pâques et marché aux livres des scouts polonais
dans le jardin de la paroisse
17h00
– bénédiction - Paroisse St André, avenue André Magnan, Aix en Provence 

Nasz Facebook : https://www.facebook.com/AssociationPolonica

Notre Facebook : https://www.facebook.com/AssociationPolonica

   

Zapraszamy wszystkich na aperitif  w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po polskiej mszy !
19:00 Sale parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois un apéritif convivial est offert (après la messe polonaise). Venez nombreux !
19h00 Salles de la paroisse St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

ZAJĘCIA STAŁE :

ACTIVITES PERMANENTES :

- Msze po polsku : w każdą  2 et 4 niedzielę miesiąca,
18:00
Parafia St André, Aix-en-Provence.

- Messes en polonais : 18h00 - chaque 2ème et 4ème dimanche du mois, Paroisse St André, Aix en Provence

- 19:00 (Po mszy) aperitif w salach – zapraszamy wszystkich! miłe spotkanie i możliwość porozmawiania

- 19h00 (après la messe) l'apéritif convivial dans les salles – offert à tous ! - possibilité de rencontre et conversation

   

- Szkoła Polska dla dzieci : środa po południu : 06 60 90 39 62  

- L’Ecole polonaise pour les enfants : mercredi après-midi : 06 60 90 39 62   

- Kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26    

Cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26

   

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc w organizacji tych wydarzeń. Prosimy o zgłoszenia do członków Zarządu. Każda pomoc jest dla nas cenna.
W razie potrzeby prosimy kontaktować się z nami

Nous prions les personnes souhaitant nous aider à organiser toutes ces actions de bien vouloir se manifester auprès des membres du Conseil d’Administration. Chaque aide nous sera précieuse. 
N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin