POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

PROGRAM KWIECIEŃ - LIPIEC 2018 PROGRAMME AVRIL - JUILLET 2018
Wiosna Polska 2018  Aix en Provence Le Printemps Polonais 2018 à Aix en Provence
   

 KWIECIEŃ

AVRIL

 ŚRODA 11 KWIETNIA 2018 Spotkanie Literackie w Szkole Polskiej
Spotkanie z Mikołajem Wyrzykowskim  (www.mikolajwyrzykowski.pl) pisarzem, dziennikarzem i podróżnikiem. Zapraszamy również rodziców !

15:30 – Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence
Informacje:
06 60 90 39 62 / 04 42 95 14 05
 MERCREDI 11 AVRIL 2018 Rencontre Littéraire à l'Ecole Polonaise
Rencontre avec 
Mikołaj Wyrzykowski,  (www.mikolajwyrzykowski.pl)
écrivain, journaliste et voyageur. Nous invitons aussi les parents !
15h30 – Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence
Renseignements: 06 60 90 39 62 / 04 42 95 14 05

SOBOTA 14 KWIETNIA – NIEDZIELA 15 KWIETNIA 2018 Muzyczny Biwak Harcerski au Centre Socio-Culturel la Grande Bastide
Informacje  : 06 60 90 39 62
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence (plan)
Informacje
: 06 60 90 39 62

SAMEDI 14 AVRIL - DIMANCHE 15 AVRIL - Bivouac musical des scouts polonais au Centre La Grande Bastide
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide Aix en Provence (plan)
Renseignements
: 06 60 90 39 62

 SOBOTA 14 KWIETNIA 2018 Koncert fortepianowy
"CHOPIN DEBUSSY REZONANS"
w wykonaniu Marcina Koziaka, znanego pianisty , koncertującego na całym świecie współpracującego z najbardziej znanymi dyrygentami i najbardziej prestiżowymi orkiestrami świata.

W programie:
m. in. Chopin, Debussy
20:30 – Kościół St Esprit, rue Espariat,
Aix en Provence

Informacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

SAMEDI 14 AVRIL 2018 Récital piano
"CHOPIN DEBUSSY RESONANCE"
par Marcin Koziak, pianiste de renommée internationale qui se produit dans le monde entier avec les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux.

Au programme :
entre autres Chopin, Debussy.
20h30 – Eglise St Esprit, rue Espariat,
Aix en Provence

Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

MAJ MAI

ŚRODA 9 MAJA 2018 - Dni Europejskie w Aix en Provence
Na zaproszenie Stowarzyszenia Polonica polski Zespół Tańca Ludowego PERŁA z Litwy – pokazy tańców z Polski, Litwy, Estonii, Ukrainy w czasie
Święta Europejskiego na estradzie,
ok 10:00 – 11:00 Cours Mirabeau, Aix en
Provence
Stoisko polskie w Wiosce Europejskiej, informacje o Polsce i sprzedaż polskich wyrobów rzemiosła artystycznego,
10:00 – 18:00 Cours Mirabeau, Aix en Provence
Informacje : 04 42 95 14 05 /
04 42 50 62 26/polonica@aixpolonica.net

MERCREDI 9 MAI 2018 – Journée Européenne à Aix en Provence
Sur l'invitation de l'Association Polonica L'Ensemble de danse polonais
PERŁA de Lituanie démonstration des danses de Pologne, Lituanie, Estonie, Ukraine lors de la Fête Européenne  sur l'estrade après l'ouverture officielle de la Fête vers 10h00 – 11h00
Stand de la Pologne, informations sur la Pologne et vente de l'artisanat polonais
10h00 – 18h00
Cours Mirabeau, Aix en Provence
Informations : 04 42 95 14 05 /0
4 42 50 62 26/polonica@aixpolonica.net

ŚRODA 9 MAJA 2018 – Zespół Perła w Szkole Polskiej i w Centre La Grand Bastide
Pokaz tańców polskich i wschodniej Europy dla dzieci polskich i francuskich, nauka tańca
15:00 – 17:00 - Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence

Informacje : 04 42 95 14 05 / 06 60 90 39 62

MERCREDI 9 MAI 2018 L'ensemble Perła à l'Ecole Polonaise et au Centre la Grande Bastide
Démonstration et initiation aux de danses polonaises et aux danses de l'Est pour les enfants polonais et français
15h00 – 17h00 - Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence
Informations : 04 42 95 14 05 /06 60 90 39 62

PIĄTEK 11 MAJA 2018 – Spotkanie Zespołu Perła z Polonią
19:00
– Sala Bastidon - Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Provence

Informacje : 04 42 95 14 05 / 04 42 50 62 26

VENDREDI 11 MAI 2018 – Rencontre de l'Ensemble Perła avec les Polonais d'Aix en Provence
19h00 – Sala Bastidon - Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Prov
ence
Informations : 04 42 95 14 05 / 04 42 50 62 26

NIEDZIELA 13 MAJA 2018 – wielki FESTYN LUDOWY "KRESOWY JARMARK – EST'IVALES"
W programie: pokazy taneczne -  Zespół Tańca Ludowego Perła z Litwy – tańce polskie, litewskie,
ukraińskie, estońskie, lwowskie piosenki oraz wspólne śpiewanie piosenek polskich Kresów (animacja Duet Nova Aura), prezentacja polskich Kresów, stoiska z rzemiosłem ludowym, pokazy rzemiosła, stoisko polskiej restauracji "Un Coin de Bonheur" z Marsylii - polskie potrawy kresowe a także pieczone prosię ! Polskie ciasta, zimne napoje, piwo. Gry i zabawy.   Wstęp wolny !
od 11:00 do 18:00  - 4642,route de Roquefavour, 
VENTABREN (D65)
(plan)
Informacje : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05/ polonica@aixpolonica.net

DIMANCHE 13 MAI 2018 – FÊTE POPULAIRE – " EST'ivales"
Au programme : danses par l'ensemble polonais Perła de Lituanie danses polonaises, lituaniens, ukrainiens, estoniens, chansons de Lvov et chansons de l'est de la Pologne (animations Duo Nova Aura), présentation des régions de l'est de Pologne, stands d’artisanat polonais, démonstrations de l'artisanat, stand du restaurant polonais 'Un Coin de Bonheur " de Marseille - plats polonais de l'est traditionnels et cochon rôti ! Gâteaux polonais, buvette : boissons froides, bière. Jeux et animations populaires. Entrée libre !
de 11h00 – 18h00  - 4642, route de Roquefavour, 
VENTABREN (D65)
(plan)
Renseignements: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05/ polonica@aixpolonica.net

ŚRODA 16 MAJA 2018– uczestnictwo w Młodzieżowym Dniu Europejskim - stoisko polskie
13:30 – 16:30 Centre d’Information Familles
37 boulevard Aristide Briand - 13090 Aix-en-Provence
Informacje : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

MERCREDI 16 MAI 2018– participation à la Journée Européenne des Jeunes - stand polonais
13h30 – 16h30 -  Centre Information Familles
37, boulevard Aristide Briand - 13090 Aix-en-Provence
Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

PONIEDZIAŁEK 21 MAJA 2018 - Wejście na Sainte Victoire
Wejście na Górę Ste Victoire, msza w kaplicy o 11h00, po mszy wspólny piknik i śpiewanie przy gitarach
/Harcerze z zastępu Wędrowników wchodzą 20 maja i śpią w schronisku na szczycie/
9:00 – Parking des Venturiers, droga do Vauvenargues (D10)
Informacje : 04 42 20 68 30 / 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

 LUNDI 21 MAI 2018 - Ascension à la Sainte Victoire
montée à la Ste Victoire, messe dans la chapelle à 11h00, après la messe, pique-nique convivial et chants au son des guitares
/les scouts les plus âgés montent le 20 mai et dorment dans le refuge au sommet/
9h00 Parking des Venturiers, la route vers Vauvenargues (D10)
Renseignements : 04 42 20 68 30 / 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

CZERWIEC

JUIN

SOBOTA 2 CZERWCA – NIEDZIELA 3 CZERWCA 2018 – Biwak Harcerski
Informacje  : 06 60 90 39 62

SAMEDI 2 JUIN - DIMANCHE 3 JUIN 2018 – Bivouac de la troupe de scouts
Renseignements : 06 60 90 39 62

SOBOTA 9 CZERWCA 2018 Kurs gotowania "Gołąbki i coś jeszcze"  Przeniesione na nowy sezon - data do będzie podana później  !
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona.
Zapis – 15 Euro.
10:00 – 13:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Informacje i zapisy
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

SAMEDI 9 JUIN 2018 Atelier cuisine "Gołąbki & Co" - Déplacé à la nouvelle saison - la date sera communiquée ultérierement
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité.
Tarif – 15 Euro.
10h00 – 13h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Renseignements et inscriptions
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net
 

NIEDZIELA  17 CZERWCA 2018 – Zakończenie roku szkolnego Szkoły Polskiej spektakl -  "Mali bohaterowie dla Niepodległej" przygotowany przez dzieci ze Szkoły Polskiej
17:00
Centre Socio-Culturel, La Grande Bastide Avenue du Square,
Val St André, Aix en Provence

 Informacje : 06 60 90 39 62 / 04 42 95 14 05

DIMANCHE 17 JUIN 2018 – Fin de l’Année scolaire de l'Ecole Polonaise - spectacle "Les Petits Héros de l'Indépendance" préparé par les élèves de l'Ecole Polonaise
17h00 Centre Socio-Culturel, La Grande Bastide Avenue du Square,
Val St André, Aix en Provence

 Renseignements : 06 60 90 39 62 / 04 42 95 14 05

NIEDZIELA 24 CZERWCA 2018 – ZAKOŃCZENIE SEZONU STOWARZYSZENIA POLONICA
Msza
polska na zakończenie sezonu Poloniki
18:00 – Kościół St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
Wspólny piknik na zakończenie sezonu (prosimy o przyniesienie sałatki lub ciasta, napoje zapewnia Polonica)
19:00 – Ogrody Parafii St André, 5 av André Magnan
Informacje :
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

DIMANCHE 24 JUIN – FIN DE LA SAISON DE POLONICA
Messe
polonaise pour la fin de la saison de Polonica
18h00 - Eglise St André, 5 av André Magnan
Le pique-nique convivial pour la fin de la saison (merci pour vos salades ou gâteaux, les boissons sont offertes par Polonica)
19h00 – Le jardin de la Paroisse St André, 5 av André Magnan
Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

LIPIEC

JUILLET

 8 LIPCA – 18 LIPCA 2018 - Harcerska Akcja Letnia Lgiń 2018  – obóz harcerski w Polsce
Informacje i zapisy : 06 60 90 39 62
 8 JUILLET 2018 – 18 JUILLET 2018 - Camp de Scouts Polonais à Lgiń en Pologne
Informations et inscriptions : 06 60 90 39 62

   

Zapraszamy wszystkich na aperitif  w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po polskiej mszy !
19:00 Sale parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois un apéritif convivial est offert (après la messe polonaise). Venez nombreux !
19h00 Salles de la paroisse St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

ZAJĘCIA STAŁE :

ACTIVITES PERMANENTES :

- Msze po polsku : w każdą  2 et 4 niedzielę miesiąca,
18:00
Parafia St André, Aix-en-Provence.

- Messes en polonais : 18h00 - chaque 2ème et 4ème dimanche du mois, Paroisse St André, Aix en Provence

- 19:00 (Po mszy) aperitif w salach – zapraszamy wszystkich!

- 19h00 (après la messe) l'apéritif convivial dans les salles – offert à tous !

   

- Szkoła Polska dla dzieci : środa po południu : 06 60 90 39 62  

- L’Ecole polonaise pour les enfants : mercredi après-midi : 06 60 90 39 62   

- Kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26    

Cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26

   

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc w organizacji tych wydarzeń. Prosimy o zgłoszenia do członków Zarządu. Każda pomoc jest dla nas cenna.
W razie potrzeby prosimy kontaktować się z nami

Nous prions les personnes souhaitant nous aider à organiser toutes ces actions de bien vouloir se manifester auprès des membres du Conseil d’Administration. Chaque aide nous sera précieuse. 
N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin

 

Informacje Konsulatu
Informujemy, że w dniu 14 lutego 2018 r. konsul będzie przyjmował interesantów w ramach dyżuru konsularnego (wnioski paszportowe oraz wcześniej zgłoszone sprawy z zakresu stanu cywilnego).

14 lutego 2018 - godz. 12:30 - 17:00
Centre La Grande Bastide
 Avenue du Square,
13100 Aix-en-Provence (plan)
Informacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przybycia w dziale paszportowym Konsulatu Generalnego w Lyonie pod numer telefonu: 04 37 51 12 23 lub 26 lub 30. Prosimy o przygotowanie numeru PESEL zapisywanej osoby. Brak zapisu może skutkować brakiem przyjęcia z powodów ograniczeń czasowych dyżuru.
Uwaga: W czasie dyżuru konsul przyjmuje opłaty wyłącznie czekiem - wystawionym na Consulat Général de Pologne.
Prosimy o przygotowanie fotokopii przedstawianych dokumentów.
Informacje na stronie Konsulatu Polskiego w Lyonie http://www.lyon.msz.gov.pl/
Informations du Consulat :
Nous vous informons que le 14 février 2018 de 12h30 à 17h00 le consul procédera a l’instruction des demandes de passeport et les affaire liés à l'état civil

le 14 février 2018 - de 12h30 à 17h00
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Avenue du Square
Aix en Provence (plan)
Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence par téléphone au 04 37 51 12 23 ou 26 ou 30.

Informations sur le site du Consulat Polonais à Lyon http://www.lyon.msz.gov.pl/