POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

PROGRAM STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2018 PROGRAMME JANVIER - AVRIL 2018
STYCZEŃ JANVIER

NIEDZIELA 14 STYCZNIA 2018 - Wspólne kolędowanie i "Królewskie ciasto" - po polskiej mszy
19:00 Kościół i Sale Parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
.

DIMANCHE 14 JAVIER 2018 – Chantons Noël ensemble et Galette des Rois - après la messe polonaise
19h00 Eglise et Salles de la Paroisse  St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

PIĄTEK 26 STYCZNIA 2018  Wieczór Filmowy Poloniki 
ANULOWANY -
Informacje : 04 42 50 62 26/ 04 42 95 14 05

VENDREDI 26 JANVIER 2018  la Soirée Cinématographique de Polonica 
ANNULÉ Renseignements
: 04 42 50 62 26/ 04 42 95 14 05

  Uwaga !!! Nowość !!!
SOBOTA 27 STYCZNIA 2018Kurs gotowania "Pierogi, kluski i kluseczki" 
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona.
Zapis – 10 Euro.
10:00 – 13:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Informacje i zapisy
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

  Attention !!! Nouveau !!!
SAMEDI 27 JANVIER 2018Atelier cuisine "Pierogi, kluski i kluseczki" 
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité.
Tarif – 10 Euro.
10h00 – 13h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Renseignements et inscriptions
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

LUTY

FEVRIER

ŚRODA 14 LUTEGO 2018 – Dyżur Konsularny
Informacje i zapisy na stronie Konsulatu Polskiego w Lyonie  http://www.lyon.msz.gov.pl/
12:30 – 17:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Provence (plan)
Informacje:
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05  informacje Konsulatu

MERCREDI 14 FEVRIER 2018 – Permanence Consulaire
Informations et inscriptions sur le site du Consulat Polonais à Lyon  http://www.lyon.msz.gov.pl/
12h30 – 17h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Provence (plan)
Renseignements :
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 Informations du Consulat

PIĄTEK 16 LUTEGO 2018Wieczorek Poetycki "Dziś i Jutro"
Poezja współczesna, wspomnienie o Zbigniewie Herbercie
20:30 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, ,
Aix en Provence (plan)
Informacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

VENDREDI 16 FEVRIER 2018 – Soirée Poétique de Polonica - "Aujourd'hui et demain"
Poésie contemporaine, hommage à Zbigniew Herbert
20h30 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Provence (plan)
Renseignements
: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

SAMEDI 17 FEVRIER DIMANCHE 18 FEVRIER 2018 – Bivouac – Festival de la chanson scoute
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Aix en Provence (plan)
Renseignements
: 06 60 90 39 62

SOBOTA 17 LUTEGO – NIEDZIELA 18 LUTEGO 2018 – Harcerski Biwak festiwalowy
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence (plan)
Informacje
: 06 60 90 39 62

MARZEC

MARS

PIĄTEK 16 MARCA 2018 – Wieczorek Filmowy Poloniki
20:30 – Sala "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence (plan)
Informacje:
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

VENDREDI 16 MARS 2018 – Soirée Ciné de Polonica
20h30
– Sala "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence (plan)
Renseignements :
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

ŚRODA 21 MARCA 2018 - Pożegnanie zimy, Topienie Marzanny w Polskiej Szkole
Informacje  : 06 60 90 39 62/ 04 42 95 14 05

MERCREDI 21 MARS 2018 - Les adieux à l’hiver - la noyade de Marzanna à l'Ecole Polonaise
Renseignements : 06 60 90 39 62/ 04 42 95 14 05

SOBOTA 24 MARCA Kurs gotowania "Bigos i coś jeszcze" 
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona.
10:00 – 13:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Informacje i zapisy
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

SAMEDI 24 MARS – Atelier cuisine "Bigos & Co" 
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité.
10h00 – 13h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Renseignements et inscriptions
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

SOBOTA 24 MARCA - NIEDZIELA 25 MARCA 2018 - Harcerski wiosenny biwak drużyny "Ścieżka" w Couteron
Informacje : 06 60 90 39 62

SAMEDI 24 MARS – DIMANCHE 25 MARS 2018 – Bivouac de Printemps de la troupe de scouts "Ścieżka" à Couteron
Renseignements : 06 60 90 39 62

NIEDZIELA 25 MARCA 2018 - W Niedzielę Palmową
 Wielkanocny Kiermasz Świąteczny Poloniki – palmy i rękodzieło polskie
     17:00 – 18:00 przed kościołem St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
SKLEP POLSKI DELICEPOL Z MARSYLII W AIX EN PROVENCE
     Można składać wcześniej zamówienia, szczególnie na wędliny i ciasta
     Zamówienia tel : 04 91 41 82 12
www.delicepol.com  Facebook  information@delicepol.com
     16:30 – 18:00 Sale Parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

DIMANCHE 25 MARS 2018 - Le dimanche des Rameaux
  Le Petit Marché de Pâques de Polonica – rameaux et artisanat polonais
        17h00 – 18h00 sur le parvis de l'église St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
  LE MAGASIN POLONAIS DELICEPOL DE MARSEILLE A AIX EN PROVENCE
      Vous pouvez passer vos commandes – surtout pour les gâteaux, charcuterie etc.
      Les commandes : Tél : 04 91 41 82 12
Facebook ou information@delicepol.com
      16h30 – 18h00 Sale Parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

SOBOTA 31 MARCA 2018 Święcenie pokarmów
Przed święceniem i po święceniu: Kiermasz Wielkanocny Polskiego Rękodzieła i harcerski kiermasz książek w ogrodach parafii
17:00 – święcenie - Parafia St André, avenue André  Magnan, Aix en Provence

SAMEDI 31 MARS 2018 - Bénédiction du panier pascal
avant et après la bénédiction : vente d’artisanat polonais de Pâques et marché aux livres des scouts polonais
17h00 – bénédiction - Paroisse St André, avenue André Magnan, Aix en Provence 

KWIECIEŃ

AVRIL

SOBOTA 14 KWIETNIA 2018 – KONCERT NA STULECIE 1918-2018 - Koncert fortepianowy "Francja-Polska - Muzyka - Recital na cztery ręce" w wykonaniu Agnieszki Zahaczewskiej i Krzysztofa Książka, półfinalisty Konkursu Chopinowskiego 2015
W programie:
Chopin, Szymanowski, Paderewski, Debussy, Ravel.
20:30
– Kościół St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence

Informacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

SAMEDI 14 AVRIL 2018 – CONCERT DU CENTENAIRE 1918-2018 - Concert piano "France-Pologne - Musique - Récital à quatre mains" par Agnieszka Zahaczewska et Krzysztof Książek, demi-finaliste du Concours Chopin de Varsovie 2015
Au programme :
Chopin, Szymanowski, Paderewski, Debussy, Ravel.
20h30 – Eglise St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence

Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

 

   

Zapraszamy wszystkich na aperitif  w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po polskiej mszy !
19:00 Sale parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois un apéritif convivial est offert (après la messe polonaise). Venez nombreux !
19h00 Salles de la paroisse St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

ZAJĘCIA STAŁE :

ACTIVITES PERMANENTES :

- Msze po polsku : w każdą  2 et 4 niedzielę miesiąca,
18:00
Parafia St André, Aix-en-Provence.

- Messes en polonais : 18h00 - chaque 2ème et 4ème dimanche du mois, Paroisse St André, Aix en Provence

- 19:00 (Po mszy) aperitif w salach – zapraszamy wszystkich!

- 19h00 (après la messe) l'apéritif convivial dans les salles – offert à tous !

   

- Szkoła Polska dla dzieci : środa po południu : 06 60 90 39 62  

- L’Ecole polonaise pour les enfants : mercredi après-midi : 06 60 90 39 62   

- Kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26    

Cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26

   

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc w organizacji tych wydarzeń. Prosimy o zgłoszenia do członków Zarządu. Każda pomoc jest dla nas cenna.
W razie potrzeby prosimy kontaktować się z nami

Nous prions les personnes souhaitant nous aider à organiser toutes ces actions de bien vouloir se manifester auprès des membres du Conseil d’Administration. Chaque aide nous sera précieuse. 
N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin

Informacje Konsulatu
Informujemy, że w dniu 14 lutego 2018 r. konsul będzie przyjmował interesantów w ramach dyżuru konsularnego (wnioski paszportowe oraz wcześniej zgłoszone sprawy z zakresu stanu cywilnego).

14 lutego 2018 - godz. 12:30 - 17:00
Centre La Grande Bastide
 Avenue du Square,
13100 Aix-en-Provence (plan)
Informacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przybycia w dziale paszportowym Konsulatu Generalnego w Lyonie pod numer telefonu: 04 37 51 12 23 lub 26 lub 30. Prosimy o przygotowanie numeru PESEL zapisywanej osoby. Brak zapisu może skutkować brakiem przyjęcia z powodów ograniczeń czasowych dyżuru.
Uwaga: W czasie dyżuru konsul przyjmuje opłaty wyłącznie czekiem - wystawionym na Consulat Général de Pologne.
Prosimy o przygotowanie fotokopii przedstawianych dokumentów.
Informacje na stronie Konsulatu Polskiego w Lyonie http://www.lyon.msz.gov.pl/
Informations du Consulat :
Nous vous informons que le 14 février 2018 de 12h30 à 17h00 le consul procédera a l’instruction des demandes de passeport et les affaire liés à l'état civil

le 14 février 2018 - de 12h30 à 17h00
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Avenue du Square
Aix en Provence (plan)
Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence par téléphone au 04 37 51 12 23 ou 26 ou 30.

Informations sur le site du Consulat Polonais à Lyon http://www.lyon.msz.gov.pl/