POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

PROGRAM STYCZEŃ - MARZEC 2018 PROGRAMME JANVIER - MARS 2018
STYCZEŃ JANVIER

NIEDZIELA 14 STYCZNIA 2018 - Wspólne kolędowanie i "Królewskie ciasto" - po polskiej mszy
19:00 Kościół i Sale Parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
.

DIMANCHE 14 JAVIER 2018 – Chantons Noël ensemble et Galette des Rois - après la messe polonaise
19h00 Eglise et Salles de la Paroisse  St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

  Uwaga !!! Nowość !!!
SOBOTA 27 STYCZNIA 2018Kurs gotowania "Pierogi, kluski i kluseczki" 
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona.
Zapis – 10 Euro.
10:00 – 13:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Informacje i zapisy
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

  Attention !!! Nouveau !!!
SAMEDI 27 JANVIER 2018Atelier cuisine "Pierogi, kluski i kluseczki" 
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité.
Tarif – 10 Euro.
10h00 – 13h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Renseignements et inscriptions
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

LUTY

FEVRIER

ŚRODA 14 LUTEGO 2018 – Dyżur Konsularny
Informacje i zapisy na stronie Konsulatu Polskiego w Lyonie  http://www.lyon.msz.gov.pl/
12:30 – 17:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Provence (plan)
Informacje:
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05  informacje Konsulatu

MERCREDI 14 FEVRIER 2018 – Permanence Consulaire
Informations et inscriptions sur le site du Consulat Polonais à Lyon  http://www.lyon.msz.gov.pl/
12h30 – 17h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Provence (plan)
Renseignements :
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 Informations du Consulat

PIĄTEK 16 LUTEGO 2018Wieczorek Poetycki "Dziś i Jutro"
Poezja współczesna, wspomnienie o Zbigniewie Herbercie
20:30 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, ,
Aix en Provence (plan)
Informacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

VENDREDI 16 FEVRIER 2018 – Soirée Poétique de Polonica - "Aujourd'hui et demain"
Poésie contemporaine, hommage à Zbigniew Herbert
20h30 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Aix en Provence (plan)
Renseignements
: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

SAMEDI 17 FEVRIER DIMANCHE 18 FEVRIER 2018 – Bivouac – Festival de la chanson scoute
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide Aix en Provence (plan)
Renseignements
: 06 60 90 39 62

SOBOTA 17 LUTEGO – NIEDZIELA 18 LUTEGO 2018 – Harcerski Biwak festiwalowy
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence (plan)
Informacje
: 06 60 90 39 62

MARZEC

MARS

PIĄTEK 16 MARCA 2018 – Wieczorek Filmowy Poloniki
Film "Wymyk" 2011 reżyseria Greg Zieliński w roli głównej Robert Więckiewicz. Film nagrodzony na wielu festiwalach (Gdynia Warszawa, Busan, Haifa, Mar del Plata) Wersja polska, napisy francuskie
Recenzje : "reżyser, wierny uczeń Kieślowskiego, podąża tropem mistrza" (Polityka) Znakomity film! (Gazeta.pl) Najmocniejszy film 2011 roku!
20:30 – Sala "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence (plan)
Informacje:
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

VENDREDI 16 MARS 2018 – Soirée Ciné de Polonica
Film "Wymyk" 2011 mise en scène Greg Zieliński avec Robert Więckiewicz. Film primé aux nombreux festivals (Gdynia Warszawa, Busan, Haifa, Mar del Plata) Version polonaise, sous-titrée en français
Selon la presse : "metteur en scène, élève fidèle de Kieślowski, suit son maître" (Polityka) Excellent film ! (Gazeta.pl) Le film le plus fort de 2011 !

20h30
– Salle "Le Bastidon" Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence (plan)
Renseignements :
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

ŚRODA 21 MARCA 2018 - Pożegnanie zimy, Topienie Marzanny w Polskiej Szkole
Informacje  : 06 60 90 39 62/ 04 42 95 14 05

MERCREDI 21 MARS 2018 - Les adieux à l’hiver - la noyade de Marzanna à l'Ecole Polonaise
Renseignements : 06 60 90 39 62/ 04 42 95 14 05

SOBOTA 24 MARCA Kurs gotowania "Bigos i coś jeszcze" 
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona. Zapis : 15 euro
10:00 – 13:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Informacje i zapisy
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

SAMEDI 24 MARS – Atelier cuisine "Bigos & Co" 
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité. Inscription : 15 euro
10h00 – 13h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Renseignements et inscriptions
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

SOBOTA 24 MARCA - NIEDZIELA 25 MARCA 2018 - Harcerski wiosenny biwak drużyny "Ścieżka" w Couteron
Informacje : 06 60 90 39 62

SAMEDI 24 MARS – DIMANCHE 25 MARS 2018 – Bivouac de Printemps de la troupe de scouts "Ścieżka" à Couteron
Renseignements : 06 60 90 39 62

NIEDZIELA 25 MARCA 2018 - W Niedzielę Palmową
 Wielkanocny Kiermasz Świąteczny Poloniki – palmy i rękodzieło polskie
     17:00 – 18:00 przed kościołem St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
SKLEP POLSKI DELICEPOL Z MARSYLII W AIX EN PROVENCE
     Można składać wcześniej zamówienia, szczególnie na wędliny i ciasta
     Zamówienia tel : 04 91 41 82 12
www.delicepol.com  Facebook  information@delicepol.com
     16:30 – 18:00 Sale Parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

DIMANCHE 25 MARS 2018 - Le dimanche des Rameaux
  Le Petit Marché de Pâques de Polonica – rameaux et artisanat polonais
        17h00 – 18h00 sur le parvis de l'église St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
  LE MAGASIN POLONAIS DELICEPOL DE MARSEILLE A AIX EN PROVENCE
      Vous pouvez passer vos commandes – surtout pour les gâteaux, charcuterie etc.
      Les commandes : Tél : 04 91 41 82 12
Facebook ou information@delicepol.com
      16h30 – 18h00 Sale Parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

SOBOTA 31 MARCA 2018 Święcenie pokarmów
Przed święceniem i po święceniu: Kiermasz Wielkanocny Polskiego Rękodzieła i harcerski kiermasz książek w ogrodach parafii
17:00 – święcenie - Parafia St André, avenue André  Magnan, Aix en Provence

SAMEDI 31 MARS 2018 - Bénédiction du panier pascal
avant et après la bénédiction : vente d’artisanat polonais de Pâques et marché aux livres des scouts polonais
17h00 – bénédiction - Paroisse St André, avenue André Magnan, Aix en Provence 

KWIECIEŃ

AVRIL

 ŚRODA 11 KWIETNIA 2018 Spotkanie Literackie w Szkole Polskiej
Spotkanie z Mikołajem Wyrzykowskim  (www.mikolajwyrzykowski.pl) pisarzem, dziennikarzem i podróżnikiem. Zapraszamy również rodziców !!!

15:30 – Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence
Informacje:
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05
 MERCREDI 11 AVRIL 2018 Rencontre Littéraire à l'Ecole Polonaise
Rencontre avec 
Mikołaj Wyrzykowski,  (www.mikolajwyrzykowski.pl)
écrivain, journaliste et voyageur. Nous invitons aussi les parents !
15h30 – Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence
   

SOBOTA 14 KWIETNIA 2018 Koncert fortepianowy
"CHOPIN DEBUSSY REZONANS"
w wykonaniu Marcina Koziaka, znanego pianisty , koncertującego na całym świecie współpracującego z najbardziej znanymi dyrygentami i najbardziej prestiżowymi orkiestrami świata.

W programie:
m. in. Chopin, Debussy
20:30 – Kościół St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence
Informacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

SAMEDI 14 AVRIL 2018 Récital piano
"CHOPIN DEBUSSY RESONANCE"
par Marcin Koziak, pianiste de renommée internationale qui se produit dans le monde entier avec les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux.

Au programme :
entre autres Chopin, Debussy.
20h30 – Eglise St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence

Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

 

 
Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

Zapraszamy wszystkich na aperitif  w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po polskiej mszy !
19:00 Sale parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois un apéritif convivial est offert (après la messe polonaise). Venez nombreux !
19h00 Salles de la paroisse St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

ZAJĘCIA STAŁE :

ACTIVITES PERMANENTES :

- Msze po polsku : w każdą  2 et 4 niedzielę miesiąca,
18:00
Parafia St André, Aix-en-Provence.

- Messes en polonais : 18h00 - chaque 2ème et 4ème dimanche du mois, Paroisse St André, Aix en Provence

- 19:00 (Po mszy) aperitif w salach – zapraszamy wszystkich!

- 19h00 (après la messe) l'apéritif convivial dans les salles – offert à tous !

   

- Szkoła Polska dla dzieci : środa po południu : 06 60 90 39 62  

- L’Ecole polonaise pour les enfants : mercredi après-midi : 06 60 90 39 62   

- Kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26    

Cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26

   

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc w organizacji tych wydarzeń. Prosimy o zgłoszenia do członków Zarządu. Każda pomoc jest dla nas cenna.
W razie potrzeby prosimy kontaktować się z nami

Nous prions les personnes souhaitant nous aider à organiser toutes ces actions de bien vouloir se manifester auprès des membres du Conseil d’Administration. Chaque aide nous sera précieuse. 
N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin

 

 

Informacje Konsulatu
Informujemy, że w dniu 14 lutego 2018 r. konsul będzie przyjmował interesantów w ramach dyżuru konsularnego (wnioski paszportowe oraz wcześniej zgłoszone sprawy z zakresu stanu cywilnego).

14 lutego 2018 - godz. 12:30 - 17:00
Centre La Grande Bastide
 Avenue du Square,
13100 Aix-en-Provence (plan)
Informacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przybycia w dziale paszportowym Konsulatu Generalnego w Lyonie pod numer telefonu: 04 37 51 12 23 lub 26 lub 30. Prosimy o przygotowanie numeru PESEL zapisywanej osoby. Brak zapisu może skutkować brakiem przyjęcia z powodów ograniczeń czasowych dyżuru.
Uwaga: W czasie dyżuru konsul przyjmuje opłaty wyłącznie czekiem - wystawionym na Consulat Général de Pologne.
Prosimy o przygotowanie fotokopii przedstawianych dokumentów.
Informacje na stronie Konsulatu Polskiego w Lyonie http://www.lyon.msz.gov.pl/
Informations du Consulat :
Nous vous informons que le 14 février 2018 de 12h30 à 17h00 le consul procédera a l’instruction des demandes de passeport et les affaire liés à l'état civil

le 14 février 2018 - de 12h30 à 17h00
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide,
Avenue du Square
Aix en Provence (plan)
Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence par téléphone au 04 37 51 12 23 ou 26 ou 30.

Informations sur le site du Consulat Polonais à Lyon http://www.lyon.msz.gov.pl/