Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

9 maja 2017 zespół Rokiczanka z Polski

śpiewał na otwarcie Konferencji - debaty z okazji Dnia Europejskiego na Merostwie Aix en Provence

Rokiczanka przemaszerowała przez miasto Aix en Provence budząc zaciekawienie  i podziw dla pięknych kostiumów.

Następnie Rokiczanka wystąpiła z krótkim koncertem na placu przed Merostwem Aix en Provence witając przedstawicieli Merostwa, uczestników konferencji oraz licznie zebraną publiczność

Le 9 mai 2017 l'ensemble Rokiczanka de la Pologne

 a chanté pour l'ouverture de la Conférence – débat organisée pour la Journée de l'Europe à la Mairie d'Aix en Provence

Rokiczanka a  défilé dans les rues d'Aix en Provence. Les passants ont admiré les beaux costumes.

Ensuite Rokiczanka a présenté un court concert sur la place de la Mairie d'Aix en Provence pour accueillir les représentants de la Mairie, les participants de la Conférence et le public réuni sur la place.

powrót /retour 

   
   
       
       
       
       
       

 

powrót /retour