Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Wieczorem 9 maja 2017 członkowie Poloniki spędzili wspólny wieczór z  zespołem Rokiczanka.

Spotkanie było bardzo przyjemne. Zespół Rokiczanka został oficjalnie pasowany na "Przyjaciół Poloniki"(*).   Wieczór zakończył się wspólnym muzykowaniem.

 

 (*) Pasowanie szablą, którą Polonica otrzymała od poprzednich gości - Małopolskiej Zgrai Sarmackiej. Szabla nosi im"Ryksa Śląska" na pamiątkę polskiej księżniczki która w XII wieku przez kilka lat władała Prowansją"

Le soir du 9 mai 2017 les membres de Polonica ont passé une soirée très agréable avec l'ensemble Rokiczanka.

Rokiczanka a reçu officiellement le titre "d'Ami de Polonica" (*). La soirée s'est terminée par les chants en commun.

 

(*) - cérémonie officielle en utilisant le sabre - cadeau des invités précédents de Polonica -  Małopolska Zgraja Sarmacka. Ce sabre porte le nom de "Richelme de Pologne" en souvenir de la princesse polonaise qui a régné en Provence pendent quelques années en XII siècle

 

powrót /retour 

 

     
     
     
     

 

powrót /retour