POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

Jak co roku 15 kwietnia 2017 tradycyjnie odbyło się
Święcenie pokarmów
poprzedzone Kiermaszem Wielkanocnym, na którym można było kupić świąteczne wyroby rękodzieła polskiego a także polskie książki sprzedawanie przez harcerzy w ramach akcji "Książka za 1 euro".
Następnie ksiądz Krzysztof poświęcił pięknie udekorowane koszyczki przywiezione czasem nawet z bardzo daleka.
Comme tous les ans le 15 avril 2017 a eu lieu la traditionnelle
Bénédiction de nourriture 

précédée de la vente de l'artisanat polonais de Pâques. Les scouts ont également tenu un stand de vente des livres à 1 euro. 
Ensuite le père Christophe a béni les paniers de Pâques très bien décorés et emmenés parfois même de très loin.
Święcenie Bénédiction
       
       
       
       
       
Kiermasz polskiego rzemiosła artystycznego Le stand de l'artisanat polonais
       
       
Kiermasz harcerski "Książka za 1 euro" Le stand des scouts "Le livre à 1 euro"