POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Wielkanoc 2018

Niedziela Palmowa - 25 marca 2018
W tym dniu odbył się Wielkanocny Kiermasz Świąteczny Poloniki ze sprzedażą palm i rękodzieła polskiego
. W czasie mszy ksiądz Krzysztof  poświęcił piękne palmy. Odbył się też konkurs na najpięknięjszą palmę wykonaną przez dzieci. Nagrodzono kilka wyróżniających się palm ale oczywiście wszystkie palmy były bardzo piękne !

 

Jak co roku  tradycyjnie odbyło się


Święcenie pokarmów - 31 marca 2018

 Zgodnie z polską tradycją w sobotę można było poświęcić piękne koszyczki wielkanocne. Jak co roku ksiądz Krzysztof poświęcił pokarmy a Stowarzyszenie Polonica urządziło Kiermasz Wielkanocny. Na tym kiermaszu można było kupić artykuły rzemiosła artystycznego – zwłaszcza te, związane z Wielkanocą. Harcerze sprzedawali książki na straganie "Książka za 1 euro" a młody, lecz znany już pisarz Mikołaj Wyrzykowski dedykował swoje książki.

 

Pâques 2018

Le dimanche des Rameaux - 25 mars 2018
Ce jour a eu lieu le Petit Marché de Pâques de Polonica avec la vente des rameaux et artisanat polonais. Lors de la messe le père Christophe a béni les beaux rameaux. Egalement un concours pour le plus beau rameaux fabriqué par les enfants a eu lieu. Quelques rameaux ont été primés, mais bien sur tous les rameaux ont étés très beaux !


Comme tous les ans a eu lieu la traditionnelle


Bénédiction de nourriture - 31 mars 2018

Selon la tradition polonaise il y eu la bénédiction de paniers avec de la nourriture des Pâques. Come tous les ans le Père Christophe a béni la nourriture et l'Association Polonica a organisé le petit Marché des Pâques. On a pu y acheter de l'artisanat polonais, surtout lié aux Pâques. Les scouts ont proposé un stand des livres "Le livre à 1 euro" et Mikołaj Wyrzykowski – jeune écrivain - mais déjà connu - a dédicacé ses livres.


Niedziela Palmowa Dimanche des Rameaux
       
       
       
       
       
       
       
       
       

powrót/retour 

 

 

Święcenie Bénédiction
       
       
       
       
 
       
 
       
   
       
 

powrót/retour 

 
       
Kiermasz Wielkanocny Le Petit Marché de Pâques
       
       

powrót/retour