POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Polska 1989-2019

Drogi do wolności

Projekcja, dyskusja, świadectwa  - Projekcja filmu

"Popiełuszko"

(wersja polska, napisy francuskie, dystr. SAJE)

Piątek 14 czerwca 2019 o godz.20:30

Projekcja jednorazowa

Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Val Saint André 1, av du Square
13100 Aix en Provence (plan)

Wstęp wolny

La Pologne 1989-2019

Les chemins vers la liberté

Projection, débat, témoignages - Projection du film

"Popiełuszko"

(version sous-titrée français distr. SAJE)

Vendredi 14 juin 2019 à 20h30 Projection unique

Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Val Saint André 1, av du Square
13100 Aix en Provence (plan)

Entrée libre

 

Jesienią 2019 roku Europa świętować będzie trzydziestą rocznicę upadku Muru Berlińskiego. Dla Polakόw to wydarzenie jawi się jako etap na długiej i trudnej drodze ku wolności, drodze ktόra rozpoczęła się w Polsce i prowadziła między innymi przez utworzenie Solidarności, negocjacje Okrągłego Stołu, aż po połowicznie wolne wybory w czerwcu 1989 roku. Na Zachodzie, te wydarzenia tracą na wadze w zestawieniu z końcowym etapem procesu demokratyzacji, jakim był upadek Muru 9 listopada 1989. Film « Popieluszko  - wolność jest w nas»  przywraca pamięć o polskiej drodze ku wolności. Kapłan Solidarności, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko oddał swe życie w obronie prawdy, wiary i wolności.

 Synopsis :

Film przedstawia życie księdza Jerzego Popiełuszki od dzieciństwa na polskiej prowincji, poprzez okres kształtowania się jego powołania w wojsku, proces rodzenia się jego legendy w czasie ciężkiej próby stanu wojennego, aż po jego bestialski mord i pogrzeb, który zgromadził blisko pół miliona ludzi. Bazą do nakręcenia filmu były świadectwa pisane dotyczące życia Popiełuszki, ale także wielogodzinne rozmowy z rodziną i przyjaciółmi księdza, które przeprowadził reżyser i scenarzysta.

Projekcja w ramach « Wieczoru filmowego” Stowarzyszenia Polonica 

Centre Socio-Culturel La Grande Bastide

Val Saint André 1, av du Square 13100 Aix en Provence

Wstęp wolny, rezerwacja miejsc wskazana

Informacje, rezerwacja : Association POLONICA 0442951405/0442506226  polonica@aixpolonica.net

Zwiastun:

https://www.youtube.com/watch?v=DNO-UFRGFuE

En automne 2019, l’Europe va fêter la chute du Mur. Pour les Polonais cet événement est perçu comme l’aboutissement d’une chaîne d’événements qui ont débuté en Pologne – l’action de Solidarność, les négociations de la Table Ronde, les élections semi-libres de juin 1989. Côté occidental, ces événements antérieurs ont tendance à être gommés au profit quasi-exclusif de l’image très forte de la chute du Mur le 9 novembre 1989. Le film « Popieluszko » fait sortir de l’oubli ce cheminement de la Pologne vers sa liberté. L’aumônier de Solidarnosc, Bienheureux Père Popieluszko a donné sa vie pour défendre la foi et la liberté.

Synopsis :

Août 1980. Après le premier pèlerinage de Jean‐Paul II en Pologne, les travailleurs commencent des grèves contre le régime. Le père Jerzy Popiełuszko arrive pour célébrer la messe des ouvriers. Le prêtre comprend les revendications des ouvriers, les aide et participe à la contestation de Solidarność. Mais la loi martiale est proclamée dans le pays. Varsovie est occupée par des chars et les grèves sont brutalement réprimées. Le père Jerzy devient témoin de la grande manifestation d'indépendance des travailleurs polonais, mais aussi de la répression dramatique exercée par la police. Dans ses homélies, il parvient à exprimer ce que les gens pensent mais ne peuvent pas dire. Ses paroles deviennent le guide d'une nation en révolte. Les fidèles qui viennent l'écouter sont de plus en plus nombreux tandis que la police politique tente de l'intimider…

Projection dans le cadre de « Soirées cinéma de POLONICA  

Centre Socio-Culturel La Grande Bastide Val Saint André 1, av du Square
13100 Aix en Provence Entrée libre, réservation conseillée

Renseignements, réservations : Association POLONICA 0442951405/0442506226  polonica@aixpolonica.net
Bande d’annonce :
http://www.allocine.fr/video/player
_gen_cmedia=19583415&cfilm=175177.html