POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

PIĄTEK 16 MARCA 2018

odbył się Wieczorek Filmowy Poloniki

Film "Wymyk" 2011 reżyseria Greg Zieliński w roli głównej Robert Więckiewicz. Film nagrodzony na wielu festiwalach Wersja polska, napisy francuskie 

 VENDREDI 16 MARS 2018 a eu lieu
la Soirée Ciné de Polonica


Film "Wymyk" 2011 mise en scène Greg Zieliński avec Robert Więckiewicz. Film primé aux nombreux festivals  Version polonaise, sous-titrée en français