Kamieniec

Jeśli będziecie w okolicach Krosna, warto poświęcić kilka godzin na zwiedzenie ruin zamku Kamieniec we wsi Odrzykoń. Czy wiecie jaka ciekawostka wiąże się z tym zamkiem ?

Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1348 roku. Najpierw był on własnością królewską, a następnie przechodzi w ręce rodu Moskorzewskich, którzy przyjmują nazwisko Kamienieccy od nazwy zamku. Członek tego rodu, Mikołaj Kamieniecki (1460 – 1515) zostaje pierwszym hetmanem koronnym w historii Polski. W 1530 roku Kamienieccy odsprzedają część zamku (zamek średni) Firlejom a drugą część (zamek wysoki) w 1601 roku – Skotnickim. Skotniccy przebudowują dach na zamku wysokim i wody deszczowe odprowadzają Firlejom na dziedziniec. To powoduje wieloletni konflikt, który w efekcie kończy się małżeństwem potomków zwaśnionych stron. 
(Czy czegoś to nie przypomina?) Kolejnymi właścicielami zamku są Stadniccy, Scypionowie, Kalinowscy i Jabłonowscy. Córka hrabiego Jabłonowskiego – Zofia -poślubia Aleksandra Fredrę, który badając wniesione w posagu przez Zofię archiwum zamkowe trafia na dokumenty sądowe Firlejów i Skotnickich. Waśń ta staje się genezą dla najlepszej komedii Aleksandra Fredry -„Zemsty”!!!! Historia ta zdarzyła się jak widać naprawdę, a Fredro potrafił wydobyć komediową stronę konfliktu. Niestety filmowa „Zemsta” była kręcona przez Wajdę gdzie indziej.

Aby zakończyć kilkoma słowami o dalszych dziejach zamku – zamek przechodził w ręce kolejnych właścicieli – Starowieyskich, Szeptyckich, Jabłonowskich. Zamek odwiedzili królowie – Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan Kazimierz. Pod koniec XVIII w. wichura zerwała dach z zamku wysokiego. Ówczesny właściciel, hrabia Jabłonowski wyprowadził się z zamku do dworu w Krościenku Wyżnem. Narażone przez ok. 200 lat mury zamku na ostre, panujące w tym regionie warunki klimatyczne powoli ulegały degradacji. Reszty zniszczenia dokonała okoliczna ludność, która przez ok 100 lat traktowała ten zamek jako kamieniołom. Z dawnej fortalicji zostało zaledwia ok. 1/4 substancji zabytkowej.

Obecnie w zamku powstało Muzeum Zamkowe, prowadzone przez rodzinę Kołderów, którzy starają się udostępnić go turystom. Dziś można zwiedzić ruiny zamku i niektóre odremontowane pomieszczenia – a nawet zobaczyć słynny  mur graniczny!!!

Śledź nas na Facebooku