Konferencja Ukraina 2024 – 23 lutego 2024

23 lutego 2024 roku, w przededniu drugiej rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę, Stowarzyszenie Polonica z Aix-en-Provence zorganizowało konferencję-debatę: „Ukraina 2024 – dwa lata później. Korzenie konfliktu, globalne konsekwencje i przyszły rozwój.”
Prelegenci, francuscy, ukraińscy i polscy, poprowadzili debatę na temat ewolucji wojny na Ukrainie. Konferencja zgromadziła liczną publiczność. Debata była ożywiona i fascynująca.
To pan Eugène Berg, autor książki „Ukraina – luty 2023”, gość specjalny tej konferencji, historyk, eseista i dyplomata, były ambasador Francji, otworzył konferencję historycznym przedstawieniem Ukrainy. Następnie debatę poprowadził Stefan Foltzer, dziennikarz, korespondent Polskiego Radia we Francji. W debacie Polskę reprezentowali Pan Sławomir Czarlewski, dyplomata, były ambasador RP oraz Pan Hubert Czerniuk, Konsul Generalny RP w Lyonie Konsulat Generalny RP w Lyonie. Stronę ukraińską reprezentowali Pani Natalia Dobryanska, Prezes Stowarzyszenia Marsylia-Odessa i Pan Laurent Kermet, Ambasador Miasta Odessy w Marsylii.
Na konferencji zaprezentowano film o ukraińskim wolontariuszu Siergieju Vuku. Osoba ta pomaga ludności na froncie za pomocą urządzenia grzewczego, którego można używać wszędzie. Podczas konferencji zaapelowaliśmy o datki na wsparcie pana Vuka w jego działalności charytatywnej. Darowizny zostaną przekazane Pani Dobryańskiej, która przekaże je bezpośrednio Panu Vuk.
Dziękujemy wszystkim prelegentom, dzięki którym konferencja ta miała bardzo wysoki poziom i głęboką treść. Mamy nadzieję, że ta akcja, organizowana przez Polonikę, przyczyni się do podtrzymania świadomości o sytuacji Ukrainie, która odpiera rosyjską agresję i zagrożeń, jakie mogą istnieć dla reszty Europy.
Chcielibyśmy także podziękować przedstawicielom Merostwa Miasta Aix en Provence, panu Ericowi Chevalierowi, 1szemu Zastępcy Mera Aix-en-Provence, a także Pani Stéphanie Fernandez, odpowiedzialnej za Sprawy Międzynarodowe za ich obecność.

Inne informacje:
Książka : https://www.hemisphereseditions.com/anciennes-parutions/ukraine-f%C3%A9vrier-2023
„Ukraina luty 2023. Korzenie konfliktu. Jego wpływ na demokracje. Nowy porządek świata? » wyd. Hémisphères 2023
Wojna na Ukrainie, która dla rosyjskich strategów była pierwotnie prostym konfliktem regionalnym, szybko przekształciła się w zakrojoną na szeroką skalę konfrontację geopolityczną, społeczną, gospodarczą, kulturową i egzystencjalną.

Nasi prelegenci:
Eugène Berg, autor publikacji „Ukraine 2023”:
Eseista i dyplomata, specjalista ds. Rosji i świata słowiańskiego, stały współpracownik czasopism
(Polityka zagraniczna, Przegląd Obrony Narodowej, Esprit, Le Monde Diplomatique…), Eugène Berg opublikował kilka prac, m.in.: Ambasador na Pacyfiku (2009), Rosja dla opornych (2016) czy W poszukiwaniu porządku świata (2018) oraz Od porządku europejskiego do porządku świata (2021).
Sławomir Czarlewski – dyplomata, Konsul Generalny RP w Lyonie (1991 – 1996), Minister Pełnomocny Ambasady RP w Paryżu (1997 – 2002 i przez dziewięć miesięcy chargé d’affaires), Ambasador RP przy Królestwo Belgii (2007 – 2012). Od 2012 roku twórca i dyrektor firmy doradczej Hanza Sławomir Czarlewski, doradca strategiczny firm francuskich, belgijskich i polskich. Liczne artykuły w prasie polskiej za granicą oraz artykuły w prasie francuskiej i belgijskiej. Wywiady i wystąpienia w różnych debatach w prasie polskiej, francuskiej i belgijskiej.
Huber Czerniuk – prawnik, dyplomata. Pełnił funkcję Zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej oraz Przedstawiciela RP w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa.
Natalia Dobraanska – Prezes Stowarzyszenia Marsylia-Odessa. Były ambasador miasta Odessy w Marsylii.
Laurent Kermet – nauczyciel-badacz, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy (Wydział Prawa Uniwersytetu w Aix-Marseille), badacz biznesu. Ambasador Miasta Odessy w Marsylii.
Stefan Foltzer – absolwent Instytutu Studiów Politycznych w Aix-en-Provence, były dziennikarz „Le Figaro”, obecnie korespondent Polskiego Radia we Francji (IAR).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *