Wieczor filmowy „Popiełuszko” – 14 czerwca 2019

Polska 1989-2019 – Drogi do wolności

Poprzez projekcję filmu „Popiełuszko – drogi do wolności” (2009), w 30tą rocznicę negocjacji Okrągłego Stołu, pierwszych połowicznie wolnych wyborów a także wkrótce zburzenia Muru Berlińskiego, Stowarzyszenie Polonica pragnęło przypomnieć wkład Polski w proces demokratyzacji.

Wieczór rozpoczął się konferencją wygłoszoną przez dr Martę Chrzanowską Foltzer, świadka tych wydarzeń i aktywnego uczestnika pomocy dla więźniow politycznych wraz ze stowarzyszeniami francuskimi, niezwykle aktywnymi w tym tak trudnym dla Polaków okresie.

Film ukazuje niezwykłą postać księdza Jerzego Popiełuszki, który przypłacił życiem walkę o wolność w czasie stanu wojennego w Polsce, który zostal ustanowiony 13.12.1981 roku. Te dramatyczne wydarzenia są ukazane w realiach epoki, które wielu widzów pamiętało z własnych przeżyć lub mediów z epoki. Dlatego też film ten został odebrany z wielką emocją i mimo późnej godziny wzbudził gorącą dyskusję.

Wystawa poświęcona Solidarności i realiom epoki PRLu, z wieloma zdjęciami i dokumentami wzbudziła również bardzo gorące zainteresowanie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *